Raoul van Dort reageert op uitspraak van Minister Donner

2 juli 2004, Den Haag

Donner verbiedt proef 'no cure no pay' advocaten

Den Haag - Minister Donner verbiedt een experiment met 'no cure no pay' in letsel- en overlijdensschadezaken. Advocaten die naar prestatie worden beloond, zijn volgens de minister praktisch partij in een procedure. De schijn van belangenvermenging die dit oproept past niet bij het beroep van advocaat. De Nederlandse Orde van Advocaten wilde op 1 november een vijfjarige proef beginnen met een prestatiecontract voor advocaten. Dat houdt in dat een advocaat een afgesproken honorarium krijgt als hij een een vergoeding voor zijn cliënt weet binnen te slepen. Heeft hij geen succes, dan krijgt hij niks.Donner is bang dat advocaten alleen nog zaken aannemen waarin ze brood zien of waar grote bedragen mee zijn gemoeid. Daardoor zou het maatschappelijk belang van goede rechtsbijstand in het gedrang komen.

Verkeersongevallen

De advocaten stond juist voor ogen ook slachtoffers van een ongeval die geen advocaat kunnen betalen en geen rechtsbijstandverzekering hebben, toegang tot het recht te verschaffen. Alleen deze groep zou voor het experiment in aanmerking komen. Ook mag de aansprakelijkheid bij een ongeluk nog niet vaststaan. De ANWB keerde zich al eerder tegen de proef. Bij verkeersongevallen is meestal wel duidelijk wie er schuld heeft en voor de schade op moet draaien. De organisatie vreesde dat advocaten ook in zaken die het slachtoffer toch wel zou winnen, de veel lucratievere no cure no pay-contracten aanbieden.

Commentaar Raoul van Dort:

Het standpunt van de minister is verrassend en bepaald niet in het voordeel van slachtoffers van letselschade. Een onderzoek in 2003 waaraan ongeveer 200 mensen deelnamen, wees uit dat wanneer bij letselschade de mogelijkheid voor een no cure no pay afspraak zou kunnen worden gemaakt, bijna 90% van de ondervraagden daarvoor zou kiezen. Er is vanuit "de markt" dus nadrukkelijk behoefte aan de invoering van een dergelijke honorariumafspraak.

Tot nog toe kunnen alleen letselschadespecialisten die niet advocaat zijn op basis van no cure no pay hun cliënten bedienen. In het buitenland wordt ook op basis van no cure no pay in de rechtshulp gewerkt, tot tevredenheid van zowel slachtoffers als belangenbehartigers. Vanuit eigen ervaring kan ik vaststellen dat het merendeel van mijn cliÎnten kiest voor no cure no pay.

Voorwaarde voor het aanbieden van een dergelijke honorariumafspraak is natuurlijk wel dat er een redelijk tarief wordt gehanteerd op moment dat er sprake is van "cure". Percentages die hoger liggen dan 20% zijn naar mijn mening onredelijk. Ook moeten de voorwaarden waaronder deze afspraak wordt gemaakt begrijpelijk en open zijn ten opzichte van het slachtoffer zodat hij weet waar hij voor kiest en die keuze ook bewust maakt. Geen addertjes onder het gras zoals helaas voorkomt bij organisaties die "algemene voorwaarden" hanteren of met zogenaamde wurgcontracten (zie ook de columns) werken. Ik vraag mij af waarom de minister de advocatuur verbiedt op basis van no cure no pay te werken.

Het argument dat de beroepsgroep dan alleen lucratieve zaken in behandeling zou nemen zegt meer over hoe de minister de beroepsethiek van de advocatuur inschat, dan over no cure no pay. Immers, wanneer het advocaten alleen te doen zou zijn zoveel mogelijk geld binnen te slepen over de rug van het slachtoffer, kunnen ze dat ook, en wellicht nog beter op basis van uurtarief. Dan zou de advocaat er belang bij kunnen hebben zaken zolang mogelijk te laten lopen, want elk uur dat hij aan de zaak besteed is er weer een verdiend.

Met andere woorden de advocaat of belangenbehartiger die alleen er op uit is zijn eigen portemonnee te spekken, zal dat zowel bij uurtarief als bij no cure no pay doen. Wanneer de minister daardoor zijn twijfels heeft, zou hij er beter aan doen daar maatregelen voor te bedenken of oplossingen voor te creëren, in plaats van een op zich in het belang van het slachtoffer in het leven geroepen honorariumafspraak als no cure no pay te verbieden.

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV