"Keurmerk vertelt halve verhaal"

23 mei 2008, Algemeen Dagblad

Het rommelt in de wereld van letselschaderegelaars. Binnenkort wordt er een keurmerk gepresenteerd. De vraag is wat daarbij daadwerkelijk centraal staat: het slachtoffer of het beschermen van het eigen marktaandeel.

Paul Hovius
Noem hem een buitenbeentje. Een criticaster, desnoods een klokkenluider. Feit blijft dat mr. Raoul van Dort, directeur van een in Maastricht gevestigd toonaangevend letselschadebureau, wel weet waar hij het over heeft. En hij neemt geen blad voor de mond als hij het over zijn beroepsgroep heeft. ,,Er is onder de letselschaderegelaars nog immer veel kaf onder het koren. Er zijn nog steeds belangenbehartigers die niet deskundig zijn en/of alleen hun eigen portemonnee centraal stellen. Daarom is het goed dat er een keurmerk voor de letselschadebranche komt. Maar dit keurmerk deugt niet en kan aanleiding zijn tot het nog verder in de put helpen van slachtoffers die zich toch al in een moeilijke situatie bevinden.
Van Dort heeft het over het Keurmerk Letselschade dat de gelijknamige stichting medio van dit jaar wil presenteren. De achterliggende reden om tot een keurmerk te komen is dat slachtoffers van een ongeval vaak behoefte hebben aan juridische bijstand als zij de schade willen verhalen. De rechtshulpverlener moet deskundig, duidelijk, integer, transparant en vakbekwaam zijn. Voor een willekeurige consument is het moeilijk om te beoordelen of de man of vrouw met wie hij in zee gaat ook beschikt over al die eigenschappen. Als een klant er later achterkomt dat hij beter een andere keuze had kunnen maken, is er meestal al veel ellende aan de knikker. Van Dort: ,,Ik zie het aan de dossiers die ik soms voor een second opinion krijg. Dan is er bijvoorbeeld tussen cliënt en schaderegelaar een jaar of langer geen contact geweest. Of je moet vaststellen dat er forse schadeposten niet zijn opgevoerd. Neem de schaderegelaars die werken tegen een percentage van 25% of meer. Boeven zijn het. En vlak de verzekeraars niet uit. Zij zitten aan de knoppen van de geldkraan. Er zijn schaderegelaars die hun oren volledig naar een verzekeraar laten hangen. Of eerst hun eigen honorarium veilig stellen en dan pas denken aan de belangen van de cliënt.


Mede om die reden pleitte Van Dort -auteur van het boek 'Het verhaal van letselschade'- al jaren geleden voor een soort 'Michelingids' voor letselschaderegelaars. "Zeg maar een boekje waarin specifieke kenmerken of kwaliteiten van een belangenbehartiger worden vermeld. Dat vergroot bij een slachtoffer het inzicht in de kwaliteiten van een belangenbehartiger. Daardoor kan hij beter tot een evenwichtige keuze komen."

Het idee van de gids bloedde dood. Wel kwam er op initiatief van onder andere Stichting De Ombudsman, Slachtofferhulp Nederland en een aantal particuliere marktpartijen het Keurmerk Letselschade. Wie de site van deze stichting bekijkt, moet zeggen dat het er gelikt uitziet. De teksten wekken vertrouwen, toekomstige klanten zullen zonder meer het gevoel krijgen dat zij bij een letselschaderegelaar met keurmerk in goede handen zijn. Van Dort: "Nogmaals, het is goed dat er aan kwaliteitsbevordering wordt gedaan. Maar dit keurmerk vertelt maar het halve verhaal en daar komt de klant nooit achter. Zo vind ik het vreemd dat klanten een contract moeten ondertekenen waarin staat dat als de klant ontevreden is en vertrekt, hij toch een percentage van de later te ontvangen vergoeding moet betalen. Zo betaalt de klant twee keer. Aan zijn oude en zijn nieuwe schaderegelaar. Ik vind dat een vorm van natrappen naar het slachtoffer. Letselschadeprocedures zijn ingewikkeld en duren vaak lang. Vaak gaat het gepaard met grote emoties. Onder die omstandigheden moet je met een slachtoffer geen spelletjes spelen."

Ook steekt het Van Dort dat het keurmerk niet open staat voor belangenbehartigers die meer dan 10% van hun zaken op no cure no pay basis behandelen. ,,Ik wil graag samen met mijn klant bepalen wat de beste wijze is waarop wij de financiering regelen. Als je integer bent en je klant precies de voor- en nadelen van no cure no pay of een uurtarief uitlegt, dan kan hij zelf een bewuste keuze maken. En zeg nou zelf, het is toch te belachelijk voor woorden dat de grondlegger van de letselschade in Nederland, de Pals-groep, om die reden niet in aanmerking komt voor het keurmerk.


Van Dort, ooit zelf slachtoffer na een uit de hand gelopen ontgroening op de Koninklijke Militaire Academie, vreest dat het keurmerk op deze manier niets meer is dan een commercieel marktinstrument. "Het wordt gepresenteerd als zaligmakend, het hallelujah. Men stelt zich op in een schijnwerper van deskundigheid, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Want zo verschrikkelijk veel stellen de eisen die aan vakbekwaamheid worden gesteld nu ook weer niet voor. En is het nu zo belangrijk dat er een elektronisch dossier komt? Als daarin alleen maar onbegrijpelijke juridische correspondentie zit, heeft de klant veel meer aan een gesprek van man tot man waarin je alles in begrijpelijke taal uitlegt. En die klachtenregeling? Als je eerlijk en integer te werk gaat hoef je geen procedure te vrezen."

De voor de hand liggende vraag is natuurlijk of het bij Van Dort niet alleen de kift is omdat hij, omdat hij meer dan 10% op no cure no pay basis doet, niet voor het keurmerk in aanmerking komt. "Dan denkt men dat maar. Ik ben zo arrogant om te denken dat ik mijn sporen inmiddels heb verdiend. Ik weet waar ik sta. Ik loop al jaren te hoop tegen misstanden in de branche en dat neemt niet iedereen mij in dank af. Ik vind dat wij er als belangenbehartiger voor het slachtoffer moeten zijn. En niet andersom. Letselschade is maatwerk."
kader: De Stichting Keurmerk Letselschade heeft het verhaal met mr. Raoul van Dort voor publicatie ter inzage gekregen met de gelegenheid daarop een reactie te geven. De Stichting heeft ervoor gekozen van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.

Lees verder

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV