Nieuwe regelgeving Zorgtoeslag en Kindgebonden budget!

28 januari 2013, VDL

Nieuwe regelgeving Zorgtoeslag en Kindgebonden budget!

Per 1 januari 2013 is het recht op Zorgtoeslag en op het Kindgebonden budget, gewijzigd. Deze toeslagen zijn thans afhankelijk gesteld van de hoogte van het vermogen. Wie teveel eigen vermogen heeft, krijgt geen Zorgtoeslag of Kindgebonden budget meer! Voor letselschade-uitkeringen geldt echter een uitzondering.

Vermogenstoets vanaf 2013

Vanaf 1 januari 2013 komen alleen nog mensen in aanmerking voor de Zorgtoeslag of het Kindgebonden budget van wie het vermogen minder is dan: Het heffingvrije vermogen in box 3 van de Inkomstenbelasting (ongeveer € 21.000 voor alleenstaande) plus € 80.000; een alleenstaande die dus een vermogen heeft van (afgerond) € 101.000,- of meer krijgt geen Zorgtoeslag meer en komt niet meer in aanmerking voor het Kindgebonden budget. Voor gehuwden of samenwonenden mag het vermogen maximaal (afgerond) € 122.000,- bedragen om nog voor de toeslag of het budget in aanmerking te komen.

Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt onder bepaalde omstandigheden een extra heffingvrij vermogen.

De eigen woning valt niet onder het vermogen uit box 3.

De vermogenstoets gaat uit van het vermogen op 1 januari van het kalenderjaar waarop de zorgtoeslag betrekking heeft.

Uitzondering voor schadevergoeding bij letsel*

Bij de vermogenstoets telt niet mee de uitkering c.q. het vermogen dat is betaald als schadevergoeding bij letselschade. Heeft u als slachtoffer van letsel bijvoorbeeld een schadevergoeding ontvangen van € 75.000,- en heeft u daarnaast een spaartegoed van € 50.000,-, dan zou u volgens de huidige wetgeving niet meer in aanmerking komen voor de Zorgtoeslag of het Kindgebonden budget; het totale vermogen bedraagt dan immers meer dan € 101.000,-.

In een apart besluit heeft de wetgever echter beslist dat de schadevergoeding als gevolg van uw letselschade niet wordt meegeteld bij de vermogenstoets. De € 75.000,- tellen derhalve niet mee en dus heeft u wel (weer) recht op de toeslag of het budget.

Drie voorwaarden:

Om de letselschadevergoeding buiten de vermogenstoets te houden, dient voldaan te worden aan een drietal voorwaarden:

  1. U dient zelf een verzoek in te dienen bij de belastingdienst om de schadevergoeding buiten de vermogenstoets te houden; het gaat dus niet vanzelf
  2. De schadevergoeding moet zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (of ander schriftelijk stuk) dan wel in een rechterlijk vonnis;
  3. Het moet gaan om een eenmalige uitkering die is vastgesteld of uitgekeerd vòór 10 oktober 2010.

Dat betekent dat vergoedingen van na 10 oktober 2010 gewoon meetellen bij de vermogenstoets.

* Geregeld in de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen, art. 9bis

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV