Arag met de billen bloot!

12 november 2016, VDL

Ten opzichte van rechtsbijstandverzekeraars heb ik mij wel vaker kritisch uitgelaten in die zin dat ze met name in letselschadezaken vaak geen adequate rechtsbijstand bieden. Het gebeurt teveel vanachter het bureau, per email of telefonisch zonder persoonlijk contact en, zo laat de praktijk zien, veelal met onvoldoende kennis van zaken. In een kwestie die we enige tijd terug voorgelegd kregen, had Arag het naar onze mening wel erg bont gemaakt in de tijd dat zij de belangen hadden behartigd van een minderjarige, die als gevolg van een ongeval op school elleboogletsel had opgelopen. Arag had een bescheiden schadevergoeding gerealiseerd en stelde de ouders op enig moment voor daarmee genoegen te nemen. De ouders twijfelden en wilden terecht en in het belang van hun zoon de schade niet definitief afwikkelen. Daartoe had Arag uiteindelijk geadviseerd akkoord te gaan met een voorbehoud in de overeenkomst die ze moesten ondertekenen en waarmee, zo werd hun toegelicht, dan op later moment de vervolgschade kon worden geclaimd.

Toen de ouders en nadien de zoon, die inmiddels meerderjarig was, echter een beroep deden op het voorbehoud, werd hun medegedeeld dat het voorbehoud geen recht bood op aanvullende schadevergoeding, maar enkel op eventuele niet vergoede kosten van een operatieve ingreep, maar dat speelde op dat moment niet. Verbolgen door deze mededeling verzochten de ouders mij naar deze kwestie te kijken.

Mij viel op dat door de nogal beperkte redactie van het voorbehoud, daarmee inderdaad geen aanvullende schadevergoeding gerealiseerd kon worden via de aansprakelijke verzekeraar van het schoolongeval. Ik stelde Arag dan ook voor deze (mijns inziens) beroepsfout aansprakelijk, die echter iedere aansprakelijkheid afwees. Een juridische procedure was vervolgens noodzakelijk om ons gelijk te krijgen.

Recent, bij vonnis van 09 november jl., heeft de rechtbank Midden-Nederland onze zienswijze bevestigd en erkend dat Arag inderdaad is tekort geschoten in zijn taken als belangenbehartiger! Arag zal dus nu alsnog de schade moeten vergoeden die cliënt niet meer kon verhalen op de verzekeraar van het schoolongeval! ~ Lees hier het hele vonnis.

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV