Haastige spoed is zelden goed!

Op weg naar school wordt de 9-jarige Saskia aangereden door een automobilist.
Naast ernstig inwendig letsel en diverse botbreuken loopt zij hersenletsel
op. Na langdurige revalidatie kan ze uiteindelijk terug naar haar eigen
school. Na de basisschool volgt middelbaar onderwijs. Daar blijkt, dat
Saskia veel meer moeite heeft om de leerstof op te nemen en te reproduceren
dan voorheen het geval was. Toch haalt zij haar diploma en vindt vrijwel
onmiddellijk werk in een bakkerij. Iedereen is blij, dat Saskia ondanks
alles zo goed terecht is gekomen. Helaas wordt deze blijdschap al gauw
tenietgedaan. Haar werkgever constateert, dat Saskia niet naar tevredenheid
functioneert... te traag van begrip en niet in staat meerdere opdrachten
tegelijkertijd uit te voeren. Op tijd van twee jaar krijgt ze vijfmaal
te horen, dat het zo niet gaat. Nader onderzoek door een arbeidskundige
wijst uit, dat de belastbaarheid van Saskia beduidend lager ligt dan verwacht.
Het advies luidt: maximaal 20 uur per week zeer eenvoudig administratief
werk.Natuurlijk was al vlak na het ongeluk gesproken over een schadevergoeding.
Aangezien Saskia relatief snel weer naar school kon, stelde de verzekeraar
voor de zaak te schikken voor een bedrag van 15.000 gulden. Het viel immers
allemaal wel mee. Omdat de praktijk laat zien, dat de impact en gevolgen
van letsel bij kinderen soms pas bij het bereiken van volwassenheid zichtbaar
worden, hebben wij de ouders geadviseerd een afwachtende houding aan te
nemen en de ontwikkelingen af te wachten. Maar goed ook. Acceptatie had
immers betekend, dat ze achteraf niet meer op de zaak konden terugkomen
en dan was de verzekeraar er wel heel goedkoop vanaf gekomen. Uiteindelijk
is de schade vastgesteld op basis van juiste overwegingen en inschattingen
ofwel op een veelvoud van het oorspronkelijke aanbod van de verzekeraar.
Bij schadezaken van kinderen is haastige spoed nooit goed!


Raoul M.J.T. van Dort, 1 april 2000

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV