Affectieschade

In mijn column van oktober 2001 informeerde ik u al eens over de vergoeding
van smartengeld aan nabestaanden bij overlijden. Wanneer u deze column
nog eens wilt teruglezen, kunt u deze opzoeken via onze website www.van-dort.nl
onder het kopje columns. Ook de andere eerder verschenen columns vindt
u daar terug. Tot nogtoe hebben nabestaanden dus nog geen recht op smartengeld.
Ook familieleden van iemand met zeer ernstig letsel krijgen geen vergoeding
voor hun persoonlijke emotionele leed, ook wel affectieschade genoemd.
De huidige wet geeft alleen het slachtoffer zelf een recht op smartengeld.
Maar daar komt verandering in. De minister van Justitie heeft het wetsvoorstel
‘affectieschade’ ingediend in de Tweede Kamer. Naar verwachting
komt dat voorstel er wel door. In dat wetsvoorstel krijgen ook nabestaanden
een recht op vergoeding van smart evenals familieleden van iemand met
zeer ernstig letsel. Dat betekent dus een behoorlijke uitbreiding van
de gerechtigden op smartengeld. Echter niet alle nabestaanden of familieleden
komen in aanmerking voor smartengeld. Slechts een beperkte kring uit de
familie of het gezin kan smartengeld vorderen. Bovendien is ook de hoogte
van het smartengeld beperkt, namelijk tot een vast bedrag van € 10.000,-
per gezins- of familielid. De wetgever wil op die wijze de ‘handel
in leed’ zo veel mogelijk voorkomen. Toch kan met recht de vraag
worden gesteld of die beperking wel wenselijk is. Immers ook bij letselschade
wordt gediscussieerd over de hoogte van het smartengeld. Door vergelijkingen
te maken tussen verschillende letsels en beperkingen, zijn wij best in
staat een onderscheid te maken tussen een letsel dat een smartengeld oplevert
van € 5.000,- en een van € 10.000,- of bijvoorbeeld € 50.000,-.
Waarom zou dat dan niet lukken voor de nabestaanden bij overlijden of
familieleden bij ernstig letsel van een familielid? De wetgever wil daar
echter niet aan en dus zullen we het voorlopig moeten doen met een vast
bedrag. Wanneer het voorstel wordt ingevoerd als wet, is nog niet helemaal
duidelijk. De verwachting is wel dat dat op korte termijn zal zijn. Ook
via onze website zal ik u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 december 2003

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV