Trots en met volle energie 2011 in!

U kunt ons maar beter niet nodig hebben. Maar als het onverhoopt toch gebeurt, dan verdient u ook de best mogelijke ondersteuning. Want letselschade hakt er flink in, in alle opzichten. In ons vak zijn wij zeer kritisch naar onze opponenten, meestal verzekeraars. Maar we zijn ook kritisch op onszelf. En de beste toets is de kritiek van onze klanten. In de loop van dit jaar hebben wij ruim tweehonderd oud-cliënten uitgenodigd deel te nemen aan een enquête. We waren zeer benieuwd naar de beleving en ervaringen van onze cliënten, zowel voor wat betreft de wijze waarop wij hun hebben bijgestaan als voor wat betreft het tot stand gebrachte eindresultaat. Maar ook naar welke dingen in hun beleving anders of beter zouden kunnen en vooral ook of de schaderegeling hun gebracht heeft wat ze ervan verwacht hadden. Ruim 60% reageerde en met trots stellen wij vast dat veruit de meeste cliënten zeer positief waren over onze dienstverlening, zowel qua resultaat als qua wijze waarop dat resultaat werd bereikt.

ik ben voor jullie nooit een dossier geweest!

 

De enquête bevestigt dat de onze betrokkenheid naar cliënten toe, onze deskundigheid, onze onafhankelijkheid ten opzichte van verzekeraars en onze accuraatheid voor velen voelde als ‘een warm bad’, om de woorden van een van onze oud-cliënten te gebruiken. De opmerking: ‘De contacten met jullie waren een verademing, ik ben voor jullie nooit een dossier geweest!’ beschrijft exact wat wij in onze dagelijkse werkzaamheden proberen te bereiken. De minder tevreden opmerkingen nemen we zeer ter harte, daarmee proberen we ons voordeel te doen en onze diensten nog verder te verbeteren.

Want het kan altijd nóg beter en nog meer gericht op het belang van het slachtoffer. Dát is onze uitdaging voor 2011! Mede namens mijn collega’s wens ik u fijne feestdagen toe!

Raoul M.J.T. van Dort, 27 december 2010

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV