NAH

Voor degene die er nooit mee te maken hebben gehad: NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Dat wil zeggen een hersenaandoening bijvoorbeeld door een infarct, een bloeding of door een ongeval. In mijn praktijk hebben we regelmatig te maken met slachtoffers van hersenletsel, jong en oud, na een verkeers- of ander ongeval. De gevolgen zijn meestal ingrijpend en vaak blijvend,

niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor zijn naaste omgeving. Immers, niet alleen het slachtoffer zelf zal eraan moeten wennen dat zijn leven nooit meer zal worden zoals het was, maar ook zijn gezins- of familieleden zullen moeten leren om te gaan met de vaak ernstige beperkingen en gedragsverandering na hersenletsel van hun naaste familielid, soms nog een kind. Zoals bij de 17-jarige Frans, die hersenletsel opliep na een ernstig ongeval, waardoor hij blijvend arbeidsongeschikt raakte en in hoge mate hulp- en zorgafhankelijk werd. De kosten van die zorg werden slechts voor een deel vergoed vanuit een PGB, het

De schade van Frans kon daardoor mogelijk behoorlijk verder oplopen.

 

resterende deel werd geclaimd bij de voor het ongeval aansprakelijke verzekeraar. Alhoewel de verzekeraar op enig moment aandrong op een definitieve afwikkeling van de schade, volgden de ouders van Frans mijn advies op voorlopig af te wachten. Alle veranderingen in de sociale wetgeving, waaronder het PGB, maakten het immers hoogst onzeker waarop in de toekomst nog aanspraak gemaakt kon worden. De schade van Frans kon daardoor mogelijk behoorlijk verder oplopen. Voor enkele specifieke vragen over het hersenletsel, de zorgverlening, de instanties waarop een beroep kan worden gedaan en dergelijke, attendeerde ik Frans’ ouders nog op de site www.hersenletselteam-limburg.nl waar dergelijke vragen via de coördinator Michel Schoonenberg (gratis) via deskundigen worden voorgelegd en beantwoord.

Raoul M.J.T. van Dort, 11 juli 2011

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV