Komt goed!

Het zijn maar twee woorden. Twee woorden die voor velen onder ons een soort levenswijsheid vormen. Na een langdurige of kortstondige periode van ziekte, uitval, ongemak, financiële tegenslag of letsel worden die twee woorden uitgesproken om betreffende persoon op te beuren, hem een hart onder de riem te steken en vooral te laten merken dat de ellende die hem ten deel gevallen is, een keer voorbij zal zijn en dan betere tijden zullen gloren aan de horizon. ‘Komt goed’ straalt positiviteit uit, vertrouwen in een goede afloop en geloof in betere vooruitzichten. Maar het is ook een persoonlijke beleving, ‘wishful thinking’ , een houding, soms tegen beter weten in. Voor mensen die in de ellende zitten door letsel, ziekte of anderszins is het prettig wanneer de mensen in hun omgeving, familie, vrienden, artsen, therapeuten positief ingesteld zijn. Ook wij stellen ons positief

Ook wij stellen ons positief op ten opzichte van cliënten

 

op ten opzichte van cliënten, hoe ernstig gekwetst ze soms ook zijn. Samen zoeken we naar mogelijkheden om weer naar de toekomst te kunnen kijken, met een adequate schadevergoeding, met concrete begeleiding of door een combinatie van een en ander. ‘Komt goed’ is helaas geen garantie, qua resultaat noch qua tijdsverloop. Zoals bij Femke. Ondanks haar sterke geloof en vertrouwen in een goede afloop, overleed zij, nog geen dertig jaren jong, als gevolg van een te laat behandelde tumor. Veel bewondering had ik voor haar man, die in het overlijden niet zozeer het onacceptabele verlies van zijn vrouw zag, maar het einde van een niet te winnen strijd. Femke had eindelijk rust gevonden, het was ondanks alles toch ‘goed’.

Raoul M.J.T. van Dort, 12 oktober 2011

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV