Ik ben toch goed verzekerd?

Nadat in 2004 de WAZ werd afgeschaft en zelfstandig ondernemers dus geen recht meer hadden op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, hebben veel ondernemers zich particulier tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd. Ondernemers kunnen kiezen uit verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov), de een belooft nog beter of completer te zijn dan de ander, allemaal lijken ze financiële zekerheid te bieden wanneer de ondernemer plots met arbeidsongeschiktheid wordt geconfronteerd. Líjken, want in de praktijk valt dat vaak tegen. Arbeidsongeschiktheid blijkt dan opeens een (juridisch) begrip te zijn, dat door de ondernemer anders is begrepen toen hij de verzekering afsloot als door de verzekeraar is bedoeld, hetgeen pas blijkt als op de aov een beroep wordt gedaan. Dan blijkt bijvoorbeeld pas dat alleen arbeidsongeschiktheid verzekerd is die medisch objectiveerbaar kan worden vastgesteld. Ben je als ondernemer getroffen door een whiplash waardoor je je werkzaamheden niet

De verzekeraar houdt de beurs op de knip

 

meer kunt verrichten dan keert de aov niets uit omdat dergelijke klachten niet medisch objectiveerbaar vast te stellen zijn! Of de verzekeraar beoordeelt of sprake is van arbeidsongeschiktheid louter met door hemzelf benoemde en betaalde deskundigen. Dat is hetzelfde als de slager die zijn eigen vlees keurt! Helaas is het lastig daar tegenin te gaan als de aov eenmaal afgesloten is. De verzekeraar houdt de beurs op de knip en laat het op een juridische discussie aankomen, waartegen niet iedere ondernemer opgewassen is. Het blijkt echter meer dan eens toch zinvol en vruchtbaar te zijn met behulp van deskundige bijstand die discussie aan te gaan. Nog beter is het kritisch te zijn bij het afsluiten van de aov, zodat je weet waarvoor je echt verzekerd bent!

Raoul M.J.T. van Dort, 5 december 2011

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV