Positief 2012 in!

We kunnen terugkijken op een bewogen 2011. Al waren de economische vooruitzichten aan het begin van het jaar niet bijzonder positief, dat het zo slecht zou uitpakken als we thans dagelijks via de media kunnen vernemen, heeft niemand kunnen vermoeden. Het komende jaar zullen veel mensen de broekriem verder moeten aantrekken. Vooruitzichten op een herstel van de economie zijn somber terwijl het kabinet ons al stevige bezuinigingsmaatregelen in het vooruitzicht heeft gesteld. Voorzieningen en uitkeringen in ons sociale- en zorgstelsel komen te vervallen of worden ingekrompen, bovendien zullen we méér uit eigen zak moeten betalen onder andere voor adequate medische zorg. Voor mensen die als gevolg van letsel door toedoen van een ander, een beroep doen op het sociale- en zorgstelsel zal dat betekenen dat zij de niet (meer) vergoede kosten of het extra inkomenstekort zullen verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. De financiële druk op die verzekeraars zal

discussies omtrent het vergoeden van schade zullen er daardoor niet makkelijker op worden

 

onvermijdelijk toenemen, de discussies omtrent het vergoeden van schade zullen er daardoor niet makkelijker op worden. Nu is het niet zo dat aansprakelijke verzekeraars in economisch goede tijden, sneller of makkelijker betaalden of dat we in die tijden maar hoefden te bellen om voor een cliënt een schadevergoeding te realiseren. Dat is nooit het geval geweest en zal ook nooit gebeuren. De huidige ontwikkelingen zullen de onderlinge verhoudingen bij letselschade echter doen verharden. Ook in onze praktijk zullen we gevolgen van de Europese crisis gaan merken. Toch ben ik positief gestemd en zal het tij keren. Immers , als we er zelf niet meer in geloven, wie dan nog wel? Mede namens onze medewerkers wens ik u een alleszins voorspoedig 2012!

Raoul M.J.T. van Dort, 29 december 2011

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV