Herkenbare update !

In ons vak zijn we kritisch ten opzichte van verzekeraars. Wij accepteren niet zomaar wat zij ons voorschotelen en bewaken onze onafhankelijkheid zodat we de belangen van onze cliënten optimaal kunnen behartigen. Maar we zijn ook kritisch naar onszelf en de wijze waarop wij ons profileren ten opzichte van cliënten en onze dagelijkse opponenten. Om te kunnen beoordelen of we voldoen aan hetgeen cliënten van ons (mogen) verwachten, deden we enige tijd terug een uitvoerige enquête onder oud-cliënten.

Ik heb u eerder over de positieve resultaten daarvan geïnformeerd in een van de vorige columns. Een cliënte retourneerde het vragenformulier met de opmerking: ‘Jij wist wat ik doormaakte en voelde exact aan waar ik naar toe wilde werken’ om uitdrukking te geven aan de wijze waarop wij ons proberen in te leven in hetgeen letsel bij iemand teweeg brengt.

Op een ander formulier stond vermeld: ‘De verzekeraar leek een goed voorstel te doen. Je wees me gelukkig tijdig op de valkuilen.’ Cliënt drukte naar onze mening daarmee perfect uit hoe wij onze ervaring proberen zo optimaal als mogelijk te benutten. En na een succesvol verlopen juridische procedure over de aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval zei een cliënt onlangs: ‘Mijn rechtsbijstandverzekeraar vond mijn zaak volstrekt kansloos. Toch bracht jij het tot een goed einde!’

Inderdaad zijn we eigenzinnig en beginnen we ook aan zaken waar anderen niks in zien. Deze drie treffende quotes van (oud-) cliënten geven naar onze mening goed weer zoals wij zijn en ons profileren: empathisch, ervaren en eigenzinnig! Dat is dan ook de kern geworden van onze vernieuwde huisstijl die we binnenkort zullen gaan hanteren. De Nummer 1 van maart 2012 had de primeur van mijn column en onze advertentie in de vernieuwde huisstijl. Binnenkort zal ook onze site in de nieuwe stijl te zien zijn.

Raoul M.J.T. van Dort, 6 maart 2012

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV