Sociale media

In de huidige tijd van moderne communicatie en nieuwe mediatechnieken, tel je bijna niet meer mee als je niet twittert of op facebook of hyves geen pagina hebt. Alhoewel iedereen daar op andere en eigen wijze mee omgaat, wordt via deze ‘social media’ veel nuttige maar ook -misschien zelfs nog meer- nutteloze informatie gedeeld, worden emoties gedeeld en verdeeld en wordt vertrouwelijke informatie niet-vertrouwelijk ofwel openbaar gemaakt. Het is niet meer weg te denken uit onze leefwereld, al doe ik er zelf slechts in bescheiden vorm aan mee. Ik ben meer van het persoonlijk gesprek of contact, dan een en ander via de digitale wereld te laten verlopen. Sommigen van mijn cliënten doen mee aan de ‘social mediahype’ zetten hun hele hebben en houwen op internet. Zich niet realiserende dat ook verzekeraars internet afstruinen naar bruikbare gegevens van claimanten, waar zij wellicht hun voordeel mee kunnen doen. Zo stelde

Sommigen van mijn cliënten doen mee aan de ‘social mediahype’ zetten hun hele hebben en houwen op internet.

 

onlangs een expert van de verzekeraar mijn cliënte bij gelegenheid van een gezamenlijk bezoek de vraag of ze nog veel sportte. Toen mijn cliënte die vraag ontkennend beantwoordde omdat ze teveel last van haar enkel had die als gevolg van een aanrijding behoorlijk was geblesseerd, reageerde de expert verontwaardigd. Ze had immers pas nog een regionale duurloop gewonnen, zo stond op haar facebookpagina. De expert had echter niet goed genoeg gekeken, die duurloop was van een jaar eerder! Het bevestigde echter dat verzekeraars claimanten screenen en daarbij inmiddels graag gebruik maken van de informaties die sociale media bieden. Dat ze daar op vooringenomen wijze ge- of zeg maar misbruik van maken, zal voor u geen verrassing zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Raoul M.J.T. van Dort, 29 mei 2012

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV