ABRAHAM!

Vorig jaar informeerde ik u over mijn toen nog bijna vijftig jarige leeftijd en de gevoelens die dat zo met zich bracht. Inmiddels heb ik Abraham echt gezien en ik kan u vertellen: het voelt hetzelfde als toen ik hem niet had gezien! Als vijftigjarige ben je volgens reclameteksten opeens een senior, een oudere! Dat is schokkender dan Abraham zien. Maar ook hierbij geldt dat je zo oud bent als je je voelt, en dat is beslist nog niet als een senior, hoogstens als een oudere-jongere! Als vijftigjarige beschik ik inmiddels over een behoorlijke dosis levenservaring en -wijsheden die maken dat je tegen sommige dingen anders aankijkt of daar milder over oordeelt, zowel sociaal als professioneel. Wat echter in de loop der tijd niet milder is geworden is mijn kritische houding ten opzichte van verzekeraars. Hoe zeer verzekeraars ook roepen begaan te zijn met het slachtoffer en verkondigen bij letselschade

Wat echter in de loop der tijd niet milder is geworden is mijn kritische houding ten opzichte van verzekeraars.

 

het slachtoffer centraal te stellen, de praktijk laat een heel ander beeld zien. Wellicht onder invloed van de economische cirisis, zijn verzekeraars kritischer dan ooit bij het beoordelen en vergoeden van schade en willen ze liefst alles van het slachtoffer weten onder het mom van claimtoetsing en waarheidsvinding. Maar eigenlijk hopen ze op die wijze op ‘bruikbaar materiaal’ te stoten waarmee de schadeclaim onder druk kan worden gezet. Niet elk slachtoffer kan dat aan, sommigen haken af of nemen genoegen met een fooi. Deskundige, onafhankelijke rechtsbijstand bij letselschade is daardoor nog belangrijker geworden om echte genoegdoening te kunnen realiseren. Aan dit besef heeft mijn Abraham niets toegevoegd, dat was er al van meet af aan!

Raoul M.J.T. van Dort, 14 juni 2012

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV