Murphy’s Law

Enige tijd geleden vroeg een man me om zijn schadezaak te bekijken.
Hij had in 1977 een ongeluk gehad met redelijk zwaar letsel als gevolg.
Hij was toen werkloos, maar had plannen om een universitaire opleiding
te volgen. Door het letsel ging de studie niet door en was hij ook nauwelijks
in staat geweest te werken. Zijn WW-uitkering was omgezet in een bijstandsuitkering.

Begin 1978 had hij zich al tot een advocaat gewend, maar er was nauwelijks
iets gebeurd. Na meer dan 20 jaar had de advocaat bij de verzekeraar een
schikkingsvoorstel losgepeuterd van 200 duizend gulden. Volgens de advocaat
zat er niet meer in. De man had zijn twijfels en wilde een second opinion.
Bij het doornemen van de stukken bleek, dat de advocaat erg passief was
geweest en niet deskundig met de zaak was omgegaan. Hij was vergeten om
de wettelijke rente te vorderen en de schadevergoeding van 200 duizend
gulden was op zeer summiere gegevens gebaseerd. Ook de mogelijkheid voor
een AAW- of WAO-uitkering was niet onderzocht. Hierdoor zou een deel van
de schadevergoeding hoogstwaarschijnlijk verrekend worden met de bijstand.
Bovendien zou de man zijn uitkering kwijtraken. Terecht ervoer hij een
en ander als Murphy’s Law ofwel... wanneer eenmaal iets misgaat,
blijft het ongeluk je achtervolgen.

Uiteindelijk is het gelukt om een meer reële schadevergoeding - 800
duizend gulden - te realiseren. Daarnaast is een WAO uitkering geregeld
met terugwerkende kracht tot begin jaren ‘80. De schadevergoeding
hoeft dus niet verrekend te worden met de bijstand. Bovendien ontvangt
hij ook in de toekomst een WAO uitkering. De advocaat is aansprakelijk
gesteld voor zijn beroepsfouten in deze zaak. De aansprakelijkheid is
erkend en de vergoeding voor die schade loopt ook nog eens in de tonnen.
Hoewel het letsel van de man niet minder is geworden, is nu toch een situatie
gecreëerd waarin hij niet ook nog de rest van zijn leven financieel
gedupeerd blijft.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 februari 2000

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV