Quick Scan

Er komen steeds meer mensen en bedrijven op de markt die zich bezighouden
met de letselschadepraktijk. Onder deze belangenbehartigers zoals rechtsbijstandsverzekeringen,
advocaten, letselschade-advocaten, juristen en niet-juristen zitten deskundigen
en minder deskundigen, goede en slechte. Zij willen allemaal een graantje
meepikken uit de letselschaderuif.

Aangezien de titel ‘letselschadespecialist’ niet beschermd is,
kan iedereen zich zo noemen. Hierdoor ontstaat voor het slachtoffer een
onduidelijke situatie. Tot wie moet hij zich wenden? Het enkel zijn van
advocaat of jurist zegt immers niet dat diegene ook specialist is op het
gebied van letselschade. Ook al staat er letselschadespecialist op de
deur van degene tot wie u zich wendt, dan nog weet u niet zeker of u daadwerkelijk
de specialistische hulp krijgt die u verdient. Tijd en ervaring moeten
dat uitwijzen. Door deze ondoorzichtige situatie groeit bij slachtoffers
de behoefte aan een nadere deskundige beoordeling in de vorm van een second
opinion.

Afgelopen jaren hebben wij te maken gekregen met een enorme toename van
verzoeken om een second opinion. Waarom een slachtoffer een second opinion
vraagt, varieert enorm. Soms vertrouwt het slachtoffer de belangenbehartiger
niet meer of bestaat twijfel over een concreet schikkingsvoorstel. In
andere gevallen is slechte communicatie of te weinig persoonlijk contact
met de belangenbehartiger een reden voor het slachtoffer om te twijfelen
over de gang van zaken.

Om op een praktische en snelle manier een second opinion te kunnen geven,
hebben we de zogenaamde Quick Scan ontwikkeld. Door invulling van een
speciaal daartoe ontwikkeld vragenformulier, krijgen wij van belang zijnde
informatie over het te beoordelen dossier. Aan de hand hiervan kunnen
wij een eerste en globale beoordeling geven. Soms kan de Quick Scan -
indien het slachtoffer dit wenst - aanleiding geven tot een meer diepgaande
beoordeling.Wilt u een second opinion? Vraag dan het formulier aan bij ons kantoor
in Maastricht, tel 043 321 19 90. Vijf werkdagen na binnenkomst doen wij
u onze visie over uw letselschadezaak toekomen. De service is geheel gratis.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 februari 2002

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV