Pak degene die het verdient!

Onlangs las ik een artikel over Robert M., de pedofiel die zich aan tientallen kinderen vergrepen heeft. M. wordt tijdens zijn detentie al behandeld en krijgt op kosten van de staat allerlei therapieën. Deze te foute man moet eigenlijk gewoon zijn straf uitzitten en boete doen voor de diepe en afzichtelijke ellende die hij heeft veroorzaakt. Maar dat verloopt bij ons toch anders. De dader wordt met alle egards omgeven, krijgt meer aandacht dan de slachtoffers ooit krijgen en kost meer aan gevangenhouding en begeleiding, dan de slachtoffers ooit aan schadevergoeding tegemoet kunnen zien. Ik weet het: ik meet met twee maten! Het is echter triest tegelijkertijd te moeten vaststellen dat er in het kader van de bezuinigingen plannen zijn ontwikkeld om ‘vermogende’ mensen minder aanspraken te geven op voorzieningen of subsidies uit de sociale pot. Temeer als tot die groep mensen ook slachtoffers van letselschade worden gerekend die -vaak na jarenlange strijd- een schadevergoeding hebben ontvangen die meetelt bij de vermogenstoets. Zij komen dan niet meer in aanmerking voor bijv. huursubsidie of zorgtoeslag of ze moeten een hoge eigen bijdrage betalen voor begeleiding of opvang. Als deze plannen doorgaan, zullen veel slachtoffers van letselschade snel door hun schadevergoeding heen zijn. De vergoeding gaat dan op aan zaken waar ze niet voor was bedoeld. Onze regering zou er goed aan doen zich hierin eens iets verder te verdiepen dan slechts naar de cijfers te kijken. En als dan toch zo bezuinigd moet worden, pak dan degene die het verdient om gepakt te worden en niet de slachtoffers van letsel, die ongevraagd toch al ‘gepakt’ zijn. Schrap dan bijvoorbeeld de therapie en begeleiding voor figuren als M. of beperk die tot het hoogst noodzakelijke en laat de aldus bespaarde gelden ten gunste komen van de slachtoffers. Dat past perfect binnen het beleid degene die het verdient, het zwaarst aan te pakken!!

Raoul M.J.T. van Dort, 2 april 2013

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV