Telfort!

Zijn zaak doet me denken aan de reclamespot van Telfort: van 140 miljoen euro op de bank, naar 1 euro in de bank! Hij was een zeer succesvol artiest die gevierd was om zijn successen maar ook om zijn uiterlijk, uitstraling en kwaliteiten. Hij leefde van prijzengeld en van het inkomen dat hij van sponsors kreeg, reed dure auto’s en maakte wereldreizen op kosten van sponsors. Het leven lachte hem toe. Totdat hij bij een aanrijding een lelijke blessure opliep en niet meer zijn vak kon uitoefenen en sponsors niet meer tevreden kon stellen. Na enkele maanden vielen zijn inkomsten weg, werd zijn auto opgehaald en kon hij slechts lijdzaam toezien hoe zijn wereld in duigen viel. Als gevolg van zijn letsel was hij niet in staat het tij te keren en ontstond een gevoel van frustratie en ook wel paniek over de vraag wat te doen.

De advocaat tot wie hij zich aanvankelijk had gewend ondernam nauwelijks iets, hetgeen de situatie verergerde. Binnen ‘no time’ moest hij naar de gemeente om een bijstandsuitkering aan te vragen teneinde zijn gezin te kunnen onderhouden! Waarom zijn advocaat niks had ondernomen, is me nog steeds een raadsel. De aansprakelijkheid was immers geen punt van discussie, dus het was zaak om zo spoedig als mogelijk adequate bevoorschotting te regelen via de aansprakelijke verzekeraar om enige lucht te creëren en verdere financiële debacles zoveel mogelijk te voorkomen. Dat lukte, maar de psychische schade van mijn cliënt was toen al enorm.

Het ongeval en de nasleep ervan had hem gebroken, hij kwam tot niets meer. Pas nadat een adequate schadevergoeding voor hem kon worden gerealiseerd, zag hij weer lichtpunten en kon hij de draad des levens weer oppakken, mede in het belang van zijn gezin. Hij heeft echter nog een lange weg te gaan. Miljoenen euro's heeft hij niet gehad, maar die ‘euro in de bank’ kwam akelig dichtbij!

Raoul M.J.T. van Dort, 7 juni 2013

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV