Wat een jaar...

Wanneer ik terugblik op het afgelopen jaar dan zie ik een jaar vol veranderingen.
Internationaal werden we geconfronteerd met de oorlog in Irak en de val
van Saddam Hoessein, maar bijvoorbeeld ook met de SARS-epidemie, die wereldwijd
voor de nodige paniek zorgde. Nederland kreeg onder andere te maken met
de gevolgen van een economische recessie. Het kabinet Balkende II werd
gevormd en ging aan de slag met een ingrijpende bezuinigingsronde.
Op het gebied van de letselschade kreeg het wetsontwerp 'affectieschade'
(zie column november 2003) terecht opnieuw de aandacht. Veel belangstelling
trok ook het besluit van de Orde van Advocaten om per 1 januari 2004 in
letselschadezaken bij wijze van proef ‘no cure no pay’ toe te
staan. Of de advocatuur nu massaal op basis van deze afspraak haar diensten
zal gaan aanbieden is twijfelachtig. De percentages die worden genoemd
als ‘fee’ beginnend bij 20% en oplopend tot 35 of zelfs 40%,
beloven voor het slachtoffer niet veel goeds! We zullen het zien.

Kort geleden werd het Rapport Letselschaderegeling door de Stichting De
Ombudsman gepresenteerd, waaraan ik zelf heb mogen meewerken. De schrijnende
gevallen die daarbij zijn onderzocht, tonen aan dat op het gebied van
de letselschaderegeling nog veel moet worden verbeterd.
Ook persoonlijk is er veel veranderd. Toen 2003 begon zaten mijn collega’s
en ik nog in een ander pand en ‘onder een andere vlag’. Weloverwogen
maakten we halverwege het jaar de keuze onze filosofie en deskundigheid
te gebruiken om een nieuw en eigen bureau voor letselschade op te zetten.
Zo vertrokken we naar Het Bat. Nu al kunnen we zeggen dat het de enige
juiste keuze is geweest, voor onze cliënten en onze relaties, maar
ook voor ons zelf. Het stelde ons in staat de belangen van letselschadeslachtoffers
te blijven behartigen op de wijze die u van ons gewend bent: deskundig,
doortastend, onafhankelijk en met grote persoonlijke betrokkenheid. Ik
blik dan ook met genoegen terug op deze veranderingen. Ik wens u en iedereen
die u dierbaar is hele fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2004.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 januari 2004

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV