Inventariseren en analyseren

In onze praktijk krijgen we vaak elders lopende dossiers ter beoordeling voorgelegd. De redenen daartoe zijn talrijk. Soms ligt er een concreet schikkingsvoorstel waarover het slachtoffer twijfelt, in andere gevallen is het vertrouwen in de belangenbehartiger weggeëbd of bestaat de indruk dat onze specifieke deskundigheid gewenst is om tot een adequaat vervolg in het dossier te kunnen komen.

Daarbij komt het aan op goed kijken, inventariseren en analyseren. Enerzijds achterhalen wat er is gebeurd in het dossier en anderzijds beoordelen waar nog mogelijkheden liggen, wat anders of beter kan. Van belang is te doorzien waarom het dossier ter beoordeling wordt voorgelegd. Is er iets gemist en zo ja wat, waarom is er geen vertrouwen meer in de vorige belangenbehartiger en is dat terecht, waarom wordt getwijfeld aan een schikkingsvoorstel, zijn er nog mogelijkheden het tij te keren, enzovoort.

Eigenlijk proberen wij te zien wat de vorige belangenbehartiger niet heeft gezien of heeft laten liggen. Vanuit onze ervaring en expertise hebben wij meer dan eens een (geheel) andere visie dan onze voorgangers en kunnen we daardoor realiseren wat voorheen niet lukte, in welk opzicht of waardoor dan ook.

Op moment dat wij echter constateren dat onze inbreng geen toegevoegde waarde meer heeft, zeggen we dat ook. Wanneer we bijvoorbeeld vaststellen dat het dossier correct is behandeld en begeleid of dat er een adequaat schikkingsvoorstel ligt, dan volstaan we met ons advies c.q. onze beoordeling. In zo’n geval vormt onze beoordeling dan vaak de bevestiging dat men voort kan op de ingeslagen weg of dat men bijvoorbeeld een concreet voorstel kan accepteren. We zijn immers niet alleen empathisch, ervaren en eigenzinnig, maar ook eerlijk!

Raoul M.J.T. van Dort, 7 oktober 2013

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV