Ongeluk brengt soms nieuw geluk

In een interview iets verderop in deze Nummer 1 ga ik in op het onlangs verschenen boek 'Na het Noodlot'. Dat boek is tot stand gekomen in het kader van ons 10-jarig jubileum. Oud-journalist Henk Langenberg bezocht (oud-)cliënten van ons kantoor om erachter te komen wat er in hun levens was gebeurd en veranderd toen ze werden geconfronteerd met ernstig letsel of met overlijden van een dierbare.

De verhalen zoals hij ze heeft opgetekend zijn stuk voor stuk aangrijpend, elk op hun eigen wijze. Vanwege de oorzaak van het letsel of overlijden, de ingrijpende consequenties die dat met zich bracht of de positieve wending en invulling die de betrokkenen wisten te geven aan hun nieuwe bestaan. Ook auteur Henk was onder de indruk van hetgeen onze cliënten hem in alle openheid en oprecht vertelden. Henk was in feite net zo 'blank' in de praktijk van letselschade, als de meesten onder u zullen zijn die hiermee nooit te maken hebben gehad. Of hij vooraf ook het beeld had dat het in de wereld van letselschade vooral gaat om de schadevergoeding c.q. om het geld, heeft hij mij niet verteld. Maar ik sluit dat niet uit, omdat dit het algemene beeld is dat bij letselschade leeft.

Ik hoop dat het boek wellicht ook u toont wat letsel of een overlijden dat is veroorzaakt door toedoen van iemand anders, met je leven doet en met dat van je omringende familie. Dat leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Als een schadevergoeding kan worden gerealiseerd is dat de kleine pleister op de grote wond en het sluitstuk van een langdurig proces. Desondanks geeft dat ook voldoening en genoegdoening en vormt de schadevergoeding meer dan eens de impuls tot nieuw geluk. Ook dát laten de verhalen zien!

Raoul M.J.T. van Dort, 13 maart 2014

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV