Voetbal en letsel

Voetbal is een sport, waarin veelvuldig hard contact met het hoofd plaatsvindt.
Onderzoek heeft uitgewezen, dat hard hoofdcontact kan leiden tot milde
of zelfs ernstige klachten zoals blijvende hoofdpijn, concentratieverlies
et cetera. Deze klachten kunnen duiden op een vorm van hersenletsel.


Onderzoekers
van de American Academy of Neuroloy (AAN) hebben aangegeven, dat het belangrijk
is om na hard hoofdcontact goed met de betreffende speler om te gaan.
Op grond van hun bevindingen hebben zij drie gradaties aangebracht in
de ernst van het hoofdcontact en de mogelijke gevolgen: graad 1 staat
voor licht, graad 2 voor iets zwaarder en graad 3 voor zeer zwaar hoofdcontact,
dat kan leiden tot blijvende klachten als er niet op de goede manier mee
wordt omgegaan. Het advies van de AAN is, om bij licht letsel de speler
15 minuten uit het spel te houden. Bij graad twee - te herkennen aan verschijnselen
als duizeligheid en dergelijke - adviseert AAN om de speler minimaal een
week niet te laten spelen. Gaat het om een zeer ernstige botsing, dan
is het aan te raden de speler minimaal ÈÈn en soms zelfs
twee weken uit het spel te houden. Op die manier wordt voorkomen, dat
zich klachten van blijvende aard ontwikkelen.


Hier ligt een grote verantwoordelijkheid
voor de clubarts en -leiding. Zij doen er verstandig aan een speler, die
na een kopduel is uitgevallen, niet te snel in het veld terug te sturen.
Het medisch comitÈ van de FIFA heeft de richtlijnen van de AAN
erkend en adviseert clubs conform de richtlijnen van de AAN te handelen.
Als een voetballer door zijn clubarts of trainer na een zwaar hoofdcontact
te snel terug in het veld wordt gestuurd, en zich daardoor blijvende klachten
ontwikkelen of arbeidsongeschiktheid, kan de betreffende speler de arts
of trainer wijzen op zijn verantwoordelijkheden en verwijzen naar de richtlijnen
van de AAN. Om de arts of trainer vervolgens aansprakelijk te stellen
voor de schade, moet hij echter nog heel veel andere zaken kunnen aantonen.


Dat is overigens niet onmogelijk. Een Amerikaanse speelster, die tot vijf
maal toe na een hoofdletsel terug in het veld was gezet, heeft haar club
aansprakelijk gesteld voor blijvende klachten en arbeidsongeschiktheid.
Het ging hierbij om miljoenen. In Nederland loopt het niet zoín vaart.
Dat neemt niet weg, dat clubartsen en trainers zich goed bewust moeten
zijn van hun verantwoordelijkheden.


Raoul M.J.T. van Dort, 1 juli 2001

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV