Jantje-van-Leiden

Met regelmaat van de klok worden ons dossiers voorgelegd om die in het kader van een ‘second opinion’ te beoordelen. Soms is daar een directe aanleiding toe, zoals twijfel over een concreet schikkingsvoorstel, soms ook is het meer een onderbuik gevoel dat er iets niet klopt in de gang van zaken. Wij beoordelen dan op basis van de stukken die zijn aangereikt of wij aan de schaderegeling een positieve wending kunnen geven. Zien we dat niet, dan zijn we daar helder in en communiceren dat. Zien we wel mogelijkheden toegevoegde waarde te bieden, dan geven we dat concreet aan en ook hoe we dat denken te realiseren.

Onlangs hebben we eens geïnventariseerd hoe succesvol we daar vervolgens in zijn geweest de afgelopen jaren. Aanleiding daartoe was een artikel van DAS Rechtsbijstand, waarin belangenbehartigers werden uitgedaagd aan te tonen dat zij betere resultaten behaalden dan de mensen van DAS zelf. Dat bleek niet zo moeilijk. In dossiers die wij van hun overnamen, realiseerden we aansprakelijkheid waar die volgens DAS niet aangetoond kon worden of bleken door ons gerealiseerde schadebedragen minimaal op het dubbele van de door DAS gerealiseerde bedragen te liggen.

Overigens ligt dit voor ARAG en andere rechtsbijstandsverzekeraars niet veel anders. We hebben de DAS aangeboden inzicht te geven in onze inventarisatie, maar deze handschoen werd helaas niet opgepakt. De uitdaging bleef dus bij woorden. Doen rechtsbijstandsverzekeraars het dan niet goed? Wij kunnen alleen oordelen over letselschadekwesties. Daarin blijkt dat zij niet tot het uiterste gaan voor hun klanten, zich er soms zelfs met een Jantje-van-Leiden vanaf maken. Goed is dan niet goed genoeg. En als slachtoffer hoef je daar uiteraard geen genoegen mee te nemen.

Raoul M.J.T. van Dort, 19 mei 2014

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV