Camera Obscura

Obscuur betekent duister, geheimzinnig, verdacht of verborgen. In 1839 verscheen van de hand van Nicolaas Beets onder zijn pseudoniem Hildebrand het werk ‘De Camera Obscura’. Daarin beschrijft hij dingen van het dagelijkse leven toentertijd, in de wereld om hem heen. Alsof hij de mensen en dingen bekeek via een camera obscura (latijns voor ‘donkere kamer’), dat wil zeggen zonder dat men hem kon zien. Dat heeft veel weg van het doen van onderzoek met de verborgen camera. Dergelijk onderzoek is weer ’hot’ nadat de rechter recent een TV-uitzending verbood van met de verborgen camera opgenomen beelden over pestgedrag op een school. De rechter vond het recht op privacy van de heimelijk gefilmde personen van groter belang dan het recht van persvrijheid.

In letselschadezaken en zaken over de claim op een arbeidsongeschiktheidsverzekering maken verzekeraars soms ook gebruik van de verborgen camera. Ze doen dat wanneer wordt getwijfeld aan de oprechtheid van een claim en fotograferen of filmen dan de betrokkene wanneer die zich daarvan geenszins bewust is. Dat is een grove schending van de privacy en om die reden heeft de Hoge Raad recent nog eens bevestigd dat van dergelijk onderzoek niet lichtvaardig gebruik mag worden gemaakt door de verzekeraar.

Alleen als er écht gerede twijfel is over een claim en het écht niet anders kan, hetgeen de verzekeraar moet aantonen, mag naar de verborgen camera worden gegrepen. In andere gevallen is het onrechtmatig obscuur gefilmde beelden te maken bijvoorbeeld ter beoordeling van iemands arbeidsongeschiktheid. Er is geen verplichting te melden dat met de verborgen camera opnames zijn gemaakt. Wanneer dat geslaagd is gebeurd en dus niet is opgemerkt, beschikt de verzekeraar over beeldmateriaal waarvan hij gebruik kan maken; maar dat hoeft niet, bijvoorbeeld als zijn twijfel niet is bevestigd. En dat is pas echt obscuur: de verzekeraar als ‘big brother who’s watching you” !

Raoul M.J.T. van Dort, 11 juni 2014

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV