Geluk en ongeluk

‘Een ongeluk zit in een klein hoekje!’ of ‘Hij heeft het geluk aan zijn kont hangen’. Het zijn bekende gezegdes om het onvoorspelbare van het leven, zowel in positieve als in negatieve zin, tot uitdrukking te brengen. Ongeluk drukt in negatieve zin iets onverwachts uit qua moment waarop het iemand overkomt en qua gevolgen die het met zich brengt. Geluk is de positieve tegenhanger maar heeft soms nog iets extra’s, alsof het op een of andere wijze te beïnvloeden is.

Enkele verhalen zoals beschreven in ons boek Na het Noodlot laten zien dat sommige cliënten erin slagen een hun overvallen ongeluk om te buigen in nieuw geluk. Dat halen ze uit eigen en positieve inzichten, energie en ambities en blijkt ook meer dan eens een neveneffect te zijn van de situatie waarin ze als gevolg van hun letsel terecht zijn gekomen. Geluk bij een ongeluk wordt dat dan genoemd.

Als belangenbehartiger is het bevredigend wanneer een cliënt erin slaagt met of dankzij een voor hem getroffen schaderegeling (die overigens uit meer kan bestaan dan enkel een zak met geld!) een nieuw bestaan op te bouwen. “Het is hem toch gelukt!” wordt dan opgemerkt om enerzijds de tegenslag tot uitdrukking te brengen die werd overwonnen en anderzijds het welslagen te benadrukken van een nieuw bestaan, dat met méér tot stand is gebracht dan enkel door toeval of met geld.

Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk en zijn er soms omstandigheden die nieuw geluk in de weg staan zoals intens verdriet of het niet kunnen accepteren van het soms ingrijpend veranderde leven. Al zijn ze er dan volgens de buitenwereld in geslaagd hun leven weer op te pakken, in wezen zijn ze ongelukkig. Geluk is ook persoonlijk, emotie en beleving. Geluk en ongeluk liggen kort tegen elkaar aan; waar geluk eindigt begint ongeluk, omgekeerd is dat niet vanzelfsprekend!

Raoul M.J.T. van Dort, 5 september 2014

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV