De muzikant

Zelf maak ik al heel wat jaren muziek. In een twaalfkoppige band speel
ik de bastuba, ofwel de sousafoon. Voor mij is muziek pure ontspanning.
Voor sommigen echter is het hun noodzakelijke broodwinning, waaraan zij
overigens veel plezier kunnen beleven. Ik moest aan mijn eigen muzikale
uitspattingen denken, toen ik geconfronteerd werd met de zaak van de heer
A, een beroepsmuzikant die ook de sousafoon bespeelde en tijdens een marswedstrijd
lelijk ten val was gekomen. Hij liep met zijn corps op een grasveld, stapte
onverwacht in een kuil en kwam ten val waardoor het mondstuk zijn mond,
tanden en kaak lelijk beschadigde. Een kaak- en gebitsprothese bleken
noodzakelijk om de schade te herstellen, en door deze prothesen moest
hij zijn beroep als spelend muzikant vaarwel zeggen. De grote oneffenheid
in het veld was overigens nog twee andere muzikanten noodlottig geworden,
in die zin dat een van hen zijn enkel en de ander zijn arm lelijk blesseerde.


Wij hebben zowel de eigenaar van het grasveld als het organisatiecomité
van het internationale concours aansprakelijk gesteld voor het letsel
van de heer A en zijn schade. Na een langdurige procedure kwam die aansprakelijkheid
uiteindelijk ook vast te staan, omdat er inderdaad sprake was van aangetoonde
nalatigheid van met name het organisatiecomité. Het comité
was de verplichting niet nagekomen om het veld voorafgaand aan de marswedstrijd
te inspecteren op grote c.q. zichtbare oneffenheden. Met name het feit
dat ook andere muzikanten ten val waren gekomen door de oneffenheid die
de heer A fataal was geworden, was van doorslaggevende reden. Er was immers
sprake van een risicovolle situatie die vermijdbaar was geweest bij een
zorgvuldige inspectie. Uiteindelijk werd de schade van de heer A volledig
vergoed. Toch moet ik nog vaak denken aan de opmerking van de heer A.
‘Ik kan nu bij wijze van spreken spelen met het geld van de schadevergoeding.
Dat weegt echter geenszins op tegen het spelen van muziek, dat ik tot
mijn valpartij zo graag deed.’ Geld kan wat dat betreft nooit goedmaken
wat aan plezier is stukgemaakt.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 juli 2002

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV