Dré

Mensen sluiten verzekeringen af tegen de risico’s die ze lopen in het dagelijkse leven. Tegen de kosten van ziekte, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, brand enzovoort. Verzekeringen werden vroeger veelal aangeprezen en toegelicht door assurantie-tussenpersonen, wiens adviezen in vertrouwen werden opgevolgd.

Inmiddels worden verzekeringen vaak rechtstreeks afgesloten via internet, waarbij het dan vooral de kostprijs lijkt te zijn op grond waarvan de uiteindelijke keuze wordt gemaakt. Vergeten wordt dat bij discussie over de vraag of iets wel of niet verzekerd is, dan ook rechtstreeks door de verzekerde met de verzekeraar moet worden gecorrespondeerd of gebeld. De verzekerde moet het zelf uitzoeken en daar gaat het nogal eens mis.

De verzekeraar is immers veel beter thuis in de polisvoorwaarden dan de verzekerde, die vaak niet eens weet wat er in de voorwaarden opgenomen, wat de regels zijn of de uitzonderingen, wie de route bepaald en welke verplichtingen de verzekerde (ook) zelf heeft voordat hij een claim met succes kan indienen.

Het is niet verwonderlijk dat een deel (zelfs veel?) van dergelijke claims onvergoed blijven of dat daarover langdurige discussies moeten worden gevoerd. Hoe vaak hoor je dan niet: voor de premie staan ze vooraan, nu geven ze niet thuis! Het beeld over verzekeraars is niet louter positief!

Ondanks dat ik goed thuis ben in de wereld van claims en verzekeringen, prijs ik mij gelukkig met mijn tussenpersoon Frans, die ik bij schade of een calamiteit maar hoef te informeren waarna hij de noodzakelijke zaken beoordeelt, regelt en oplost. Dit ‘uitstervend ras’ is van onschatbare waarde, ook bij het kiezen van de juiste verzekeringen. Daarbij gaat het immers veel meer om de dekking die wordt geboden voor het risico dat men wil verzekeren, dan (slechts) om de kostprijs.

Of, om met de wijze woorden van wijlen mijn schoonvader Dré te spreken: het gaat er niet om wat iets kost, maar wat je ervoor krijgt!

Raoul M.J.T. van Dort, 7 november 2014

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV