Defensie

Mijn eerste tegenstander in mijn eveneens eerste letselschade-ervaring was Defensie. Het betrof mijn eigen zaak waarbij ik Defensie aansprakelijk had gesteld voor het knieletsel dat ik had opgelopen tijdens de ontgroening als cadet van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Toen ik dat deed begin jaren tachtig, was ik net ‘eervol’ ontslagen maar inmiddels ook gestart met mijn rechtenstudie in Maastricht.

Defensie was een zeer taaie tegenstander die werkelijk alles uit de kast trok om onder aansprakelijkheid uit te komen. Vergeefs, uiteindelijk zegevierde het recht, moest Defensie buigen en schadevergoeding betalen. Dat vergde echter jaren van discussie, frustratie en doorzettingsvermogen. Toch was dat geen louter negatieve ervaring. Het heeft mij mede gevormd tot wat ik nu ben.

In de afgelopen jaren is Defensie nog vaak mijn tegenpartij geweest als ik de belangen behartigde van (ex-)militairen die als gevolg van een dienstongeval of aandoening schadevergoeding claimden. En net zo vaak bleek Defensie een moeilijk te overtuigen partij, die bovendien beschikt over een groot apparaat van deskundigen die erop getraind lijken te zijn claims vooral te weren. Defensie doet zijn naam aldus eer aan! Echter ook Defensie is niet onoverwinnelijk en heeft meerdere malen bakzeil moeten halen.

Voor (ex-) militairen is in de loop der tijd veel en in positieve zin veranderd. Hun rechtspositie is verbeterd waardoor niet steeds weer lange procedures nodig zijn om gecompenseerd te worden. Maar dat dekt de lading helaas niet volledig. De recente discussies omtrent de giftige chroomverf zijn daarvan een duidelijk maar ook schrijnend voorbeeld. Onderzoeken zijn aangekondigd, de Minister heeft voorschotbetalingen beloofd, maar van enige erkenning van verantwoordelijkheid laat staan aansprakelijkheid is geen sprake.

De te leveren juridische strijd zal geen makkelijke zijn, evenmin een van korte duur, maar ook geen onmogelijke. Deskundige rechtsbijstand is daarbij absoluut noodzakelijk. Ik gun de betrokkenen alle energie om voor hun recht te strijden. En vergeet niet: zonder strijd geen overwinning!!

Raoul M.J.T. van Dort, 5 december 2014

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV