Schadevergoeding en belastingheffing (1)

Wanneer een schadezaak is geregeld en de vergoeding wordt betaald, krijg
ik vaak de vraag: ‘Moet ik over de schadevergoeding belasting betalen?’
Onlangs heeft de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, nog eens verduidelijkt,
hoe het met die belastingheffing zit.

Het was al duidelijk, dat een schadevergoeding in verband met blijvende
arbeidsongeschiktheid onbelast blijft. Alleen over de rente van de schadevergoeding
moet belasting betaald worden. Minder duidelijk was wat gebeurde ingeval
de schadevergoeding wordt uitgekeerd in verband met tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Was de vergoeding nu wel of niet belast? En zo ja, gold hiervoor dan een
bijzonder tarief? Hierover is nu ook duidelijkheid. De Hoge Raad heeft
recentelijk beslist, dat een schadevergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
belast wordt. Dat wil zeggen: over de schadevergoeding wordt inkomstenbelasting
berekend. Het is dan ook verstandig om met die belastingheffing direct
rekening te houden. Om helemaal zeker te zijn, is het raadzaam altijd
- zowel bij een schadevergoeding voor blijvende als tijdelijke arbeidsongeschiktheid
- een belastinggarantie te vorderen van de verzekeraar. Hierdoor bent
u als slachtoffer ingedekt. De verzekeraar moet een eventuele aanslag
inkomstenbelasting betalen. Wordt een belastinggarantie vergeten, of niet
afgegeven door de verzekeraar, dan kunt u als slachtoffer zelf in de problemen
komen en dat is niet de bedoeling.

Het belastingstelsel 2001 verandert aan de hier beschreven materie niets.
Er zijn echter wel andere zaken in verband met schade(vergoeding) die
consequenties ondervinden van het nieuwe belastingstelsel. Daarop ga ik
in de volgende Nummer 1 nader in.

Raoul M.J.T. van Dort, 1 april 2001

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV