‘Wurgcontract’

Onlangs werd mij verzocht de volgende kwestie te beoordelen. Een jongedame,
Chantal, was arbeidsongeschikt geraakt door whiplash-klachten na een verkeersongeval
4 jaar eerder. De aansprakelijke verzekeraar stelde zich niet erg coˆperatief
op en lag zowat op alle onderdelen dwars. En ook haar belangenbehartiger
had niet veel moeite gedaan de behandeling van de zaak te bespoedigen.
Sterker nog, door diens passieve houding moesten er nog veel zaken geregeld
worden die al veel eerder geregeld hadden kunnen zijn.


Door alle problemen
als gevolg van het ongeval, ook financieel, was Chantal in een uitzichtloze
situatie terechtgekomen. Ze wilde de behandeling overdragen aan een ander,
maar moest dan volgens haar belangenbehartiger toch 15% van de schade
als honorarium aan hem betalen. Hij beriep zich daarbij op de door cliÎnte
indertijd gesloten overeenkomst. Daarin stond in bedekte termen en moeilijke
juridische taal, dat de cliÎnt 15% van de schadevergoeding moet afdragen,
zelfs als de zaak zou worden afgerond door een ander! Afgezien van de
vraag of dat juridisch kan, is het bepaald geen voorbeeld van een open
en eerlijke wijze van afspraken maken c.q. zaken doen. Op het moment dat
het slachtoffer zich wendt tot een belangenbehartiger, vertrouwt die erop
dat de gemaakte afspraken helder en duidelijk zijn. Bovendien heeft het
slachtoffer vaak niet de kennis om de juridische taal van een overeenkomst
goed te beoordelen.


De cliÎnt behoort dus volledig en eerlijk te
worden voorgelicht over de inhoud van het contract, vÛÛrdat
het wordt gesloten. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar pakt in de praktijk
vaak anders uit, zo ook voor Chantal. Nu zij geen vertrouwen meer had
in haar belangenbehartiger heb ik haar geadviseerd de zaak over te dragen
aan een ander. Die kan dan bovendien het ëwurgcontractí van
haar vorige belangenbehartiger aanpakken en zonodig voorleggen aan de
rechter. Naar mijn idee zal die daar korte metten mee maken.
Raoul M.J.T. van Dort, 1 juli 2003

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV