Zilver en goud

Zo nu en dan geef ik presentaties voor vakgenoten, voor een patiëntenvereniging of voor belangstellenden die daarom vragen. Ik vind het steeds leuk over mijn vak te spreken en anderen te proberen te interesseren in de specifieke aspecten waar ik soms tegenaan loop of waar ik in de praktijk discussies over voer met verzekeraars. Bij een van die gelegenheden werd mij verzocht eens een kwestie te beoordelen. Het ging om een ongeval van meer dan 10 jaar geleden, waarbij betrokkene, toen 20 jaren oud, ernstig letsel had opgelopen. De aansprakelijkheid was door de verzekeraar erkend maar de discussie over de te vergoeden schade liep nog steeds. Het ging vooral nog om het inkomensnadeel, nadat eerder het smartengeld al was afgewikkeld. Betrokkene was als gevolg van zijn letsel nog maar gedeeltelijk in staat te werken. Maar ingrijpender was dat hij zijn academische studie had moeten opgeven. De verzekeraar weigerde dat als ongevalsgevolg te erkennen en zijn (toenmalige) advocaat lukte het kennelijk niet de onderste steen boven te krijgen. Uitvoerige bestudering van zijn dossier leerde dat de medisch adviseur van de verzekeraar het letsel en de (pijn)klachten van betrokkene, bagatelliseerde. Betrokkene had echter zodanige pijnklachten, dat zijn concentratie ernstig werd bemoeilijkt. Dat was zelfs bevestigd door een onafhankelijk medisch deskundige. Het kwam aannemelijk voor dat –inmidddels mijn- cliënt daardoor zijn studie niet had kunnen voltooien. Wat bleek echter? De medisch adviseur van de verzekeraar was nogal selectief met deze informaties omgegaan, maar bovendien had ook zijn advocaat daar onvoldoende oog voor gehad. Er was gelukkig alsnog ruimte dat te corrigeren, al ging dat aan verzekeraarszijde niet van harte. De schadevergoeding werd een veelvoud van hetgeen eerder door de verzekeraar was aangeboden. Dat was voor cliënt echter niet het belangrijkste. De eindelijk verkregen erkenning voor zijn klachten des te meer. Op zijn bedankkaartje stonden de memorabele woorden: Hun (ver)zwijgen was zilver, jouw spreken mijn goud!”

Raoul M.J.T. van Dort, 12 mei 2015

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV