No pay, all the way!

Van origine is no cure no pay komen overwaaien vanuit Amerika, waar deze afspraak tussen advocatuur en cliënt werd gemaakt om ook de minder bedeelden toegang tot het recht te bieden. De afspraak was eigenlijk simpel: indien de advocaat geen resultaat behaalde, dan hoefde de cliënt hem ook niets te betalen. Was hij daarentegen succesvol, dan ontving de advocaat een afgesproken deel van het resultaat, meestal een percentage.

Toen de letselschadepraktijk eind jaren tachtig in Nederland zich langzaamaan begon te ontwikkelen werd no cure no pay geïntroduceerd door Bureau Pals om ook hier de toegang naar gespecialiseerde rechtshulp bij letselschade te bieden. Anders dan nu, moest die rechtshulp indertijd nog door het slachtoffer zelf worden betaald en dat was voor velen een belemmering om rechtshulp te zoeken.

Het recht is inmiddels verder geëvolueerd en de kosten van rechtshulp bij letselschade kunnen thans in veel gevallen worden verhaald op de aansprakelijke partij. No cure no pay lijkt daardoor minder noodzakelijk te zijn geworden.

Toch zijn er nog veel situaties denkbaar waarin no cure no pay voor de cliënt aantrekkelijk kan zijn, bijvoorbeeld wanneer er onzekerheid is over de aansprakelijkheid. Wij bieden die mogelijkheid nog steeds aan voor onze cliënten.

Onlangs hebben we met een zaak waarin met de cliënt ook een no cure no pay afspraak was gemaakt, met een procedure tot aan de Hoge Raad, kunnen aantonen dat onze no cure no pay afspraak, een redelijke afspraak was. Het gevolg daarvan was dat we het overeengekomen honorarium konden doorbelasten aan de aansprakelijke partij.

Nog belangrijker is echter dat door de wijze waarop wij no cure no pay aanbieden, onze rechtshulp onze cliënten in de regel niets hoeft te kosten. Niet alleen als we onverhoopt geen resultaat behalen, maar ook als we dat wel doen! Dan komt onze nota immers voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar.

Eigenlijk is het dan: No pay, all the way!

Raoul M.J.T. van Dort, 5 juni 2015

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV