Ook bij arbeidsongeschiktheid!

Vaak wordt een zelfstandige bij het afsluiten van een lening of regelen van bankzaken een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) aangeboden, ‘voor als het een keer nodig is’ bij ziekte of een ongeval. Benadrukt wordt dan dat door het wegvallen van de WAZ in 2004 een zelfstandige geen voorzieningen meer heeft wanneer hij door ziekte wordt geveld, tenzij hij zichzelf daar voor verzekerd. Het advies en de gedachte erachter zijn prima, helaas blijkt de praktijk anders uit te pakken.

Ik begeleid meerdere zelfstandigen die door een ongeval of ziekte zijn uitgevallen en een beroep hebben gedaan op hun aov. Meestal wordt dat zonder problemen gehonoreerd gedurende het eerste jaar van uitval, daarna ontstaat discussie. Dan blijkt arbeidsongeschiktheid (a.o.) volgens de polis toch anders te worden uitgelegd dan bij het afsluiten van de polis was verteld. En dan pas komt men erachter dat de polis wel heel erg richting de verzekeraar geschreven is.

Zo staat in de polis dat de verzekeraar vaststelt of er sprake is van a.o. met behulp van door de verzekeraar benoemde of zelfs bij hem in dienst zijnde deskundigen. Het is de slager die zijn eigen vlees keurt! Met als resultaat dat de uitkering veelal na enige tijd wordt afgebouwd of beëindigd en de betrokkene met lege handen en gevoelens van onvrede laat zitten. Dat is zuur temeer omdat de premies voor dergelijke verzekeringen hoog zijn.

Velen weten niet dat ze het standpunt van de verzekeraar niet zomaar hoeven te accepteren. Het recht biedt mogelijkheden het standpunt van de verzekeraar te toetsen en te betwisten. Goede rechtshulp vergroot de kansen op succes in dat kader.

Ook op dit vlak hebben wij ons toegelegd en blijken we voor verzekeraars geduchte en deskundige tegenstanders. Over de kosten maken wij heldere afspraken, desgewenst op basis van no cure no pay. Derhalve: Van Dort, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Raoul M.J.T. van Dort, 21 juli 2015

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV