Op naar zilver!

Ongeveer een jaar geleden stelde de Hoge Raad ons in het gelijk dat ‘no cure no pay’ zoals wij dat hanteren en aanbieden bij letselschade, een redelijke afspraak is. Iets waar wij al jaren in geloofden en ons sterk voor maakten, werd door de hoogste rechter bevestigd.

Dat is kicken, omdat je op het hoogste juridisch niveau gelijk krijgt, maar ook omdat je rechtsgevoel wordt bevestigd en daarmee bevredigd. Dat geeft energie en motiveert om de ingeslagen paden te blijven volgen, in het belang van onze cliënten, maar ook omdat daarin onze uitdaging zit: het opzoeken van de grenzen van het gelijk, binnen de mogelijkheden die het recht ons biedt.

We nemen niet zomaar genoegen met wat anderen vinden of hebben gerealiseerd, maar vormen onze mening en visie in een dossier op basis van onze eigen kennis, inzichten en ervaring. Daar behalen we soms verrassende resultaten mee, maar andere keren nemen we zaken ook niet in behandeling als we menen daar geen toegevoegde waarde (meer) in te kunnen bieden.

In de 12,5 jaren die we inmiddels bestaan, is daar niks in veranderd. Evenmin als we iets gewijzigd hebben in onze onafhankelijkheid, onze exclusieve voorkeur voor slachtoffers of in onze laagdrempelige en proactieve houding ten opzichte van onze cliënten. Dit maakt dat we nog steeds met veel plezier en gedrevenheid onze taken vervullen en daarover ook positieve feedback krijgen van onze cliënten en oud-cliënten.

Zal het lastig zijn dat de komende jaren vast te houden en voort te zetten? Ik denk het niet. Het voelt namelijk niet als een opgave of belasting om onze taken te vervullen zoals we dat doen. Integendeel, het is onze tweede natuur. Mijn team ben ik erkentelijk voor hun onvoorwaardelijke steun en inzet, die er mede toe heeft geleid dat we samen een mooie organisatie hebben neergezet die in letselschadeland niet meer weg te denken is. Het 25-jarig jubileum halen we makkelijk!

Raoul M.J.T. van Dort, 2 oktober 2015

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV