Als je het even niet meer weet?

Het lijkt me verschrikkelijk als je getroffen wordt door een ziekte of ongeval als gevolg waarvan (een deel van) je geheugen het niet meer doet. Zoals mensen die dementeren en de wereld om zich heen steen kleiner zien worden. Maar ook slachtoffers van hersenletsel na een verkeers- of ander ongeval.

Afhankelijk van de aard en ernst van het hersenletsel kunnen zij zich soms alleen van het ongeval niets meer herinneren, ook al heeft hun geheugenfunctie zich na enige tijd hersteld. Bij ernstigere vormen is het geheugen permanent aangetast waardoor zowel herinneringen uit een langer verleden zijn vervaagd en ook het korte termijn geheugen mensen in de steek laat. Dan lijkt het je enkel niet meer kunnen herinneren van wat er bij het ongeval is gebeurd nog mee te vallen.

Toch kan ook dat problematisch zijn. Namelijk als onduidelijk is hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en er zijn bijvoorbeeld geen getuigen. Dan kun je als slachtoffer in bewijsnood komen als je wil aantonen dat een ander verantwoordelijk is voor het ongeval.

Dat geldt temeer als die ander ontkent bij het ongeval betrokken te zijn geweest of een andere lezing geeft van de feiten rondom het ongeval. Dan ben je als gevolg van je verstoorde geheugen mogelijk niet in staat de verantwoordelijkheid van die ander aan te tonen en blijf je zelf met de schade zitten. Immers, als er geen andere partij verantwoordelijk is voor jouw schade, of je kunt dat niet aantonen, zul je die schade zelf moeten dragen. Dan heeft het ’even niet meer weten’ verstrekkende gevolgen.

Maar soms komt het ook wel eens goed uit, zoals een cliënt mij onlangs vertelde. Zijn geheugen was door hersenletsel licht beperkt. Op enig moment confronteerde zijn echtgenote hem ermee dat een ‘vreemde dame’ naar hem had geïnformeerd na een avondje stappen. ‘Ik weet het even niet meer’ werd toen zijn redding!

Raoul M.J.T. van Dort, 13 november 2015

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV