Vrijgesproken, toch schadevergoeding!

Enkele jaren geleden verzocht ons een moeder haar bij te staan in verband met volgende. Haar toen 2 jarige zoontje had als baby ernstig hersenletsel opgelopen toen zijn vader hem op enig moment hard door elkaar had geschud omdat hij maar niet wilde stoppen met huilen. Inmiddels was duidelijk geworden dat het kind ernstige blijvende beperkingen zou houden als gevolg hiervan.

De vader werd strafrechtelijk vervolgd (o.a.) voor het opzettelijk toebrengen van ernstig letsel, maar werd daarvan vrijgesproken omdat hij, eenvoudig weergegeven, het letsel niet met opzet had toegebracht. Wij stelden Reaal als WA-verzekeraar van de vader aansprakelijk. De verzekeraar beriep zich echter op de in de WA-polis opgenomen ‘opzetclausule’ en weigerde enige vergoeding.

De opzetclausule is in de jaren negentig in polissen opgenomen zodat verzekeraars niet (meer) aangesproken kunnen worden voor opzettelijk toegebrachte schade. Die clausule was reden voor Reaal om dekking te weigeren op de WA-polis van de vader. Omdat de vader in de strafzaak evenwel niet was veroordeeld voor het opzettelijk toebrengen van letsel, meenden wij dat hem c.q. Reaal ook geen beroep kon toekomen op de opzetclausule. Reaal vond dat echter minder vanzelfsprekend dan wij en liet het aankomen op een juridische procedure. De rechtbank volgde onze zienswijze maar Reaal ging in hoger beroep.

De financiële maar ook de juridische belangen die met deze kwestie zijn gemoeid zijn groot, dus helemaal onbegrijpelijk of onverwacht was het niet dat Reaal de procedure wenste voort te zetten. Recent bevestigde het gerechtshof ook onze zienswijze en bekrachtigde het vonnis van de rechtbank, waarmee hopelijk een einde komt aan deze voor moeder en kind slepende affaire.

Reaal kan echter nog het oordeel van de Hoge Raad vragen, daarover is nog geen zekerheid. Veeleer hopen wij dat zij hun ongelijk eindelijk aanvaarden zodat nu een start kan worden gemaakt met de schadebegroting en -vergoeding ten behoeve van het zoontje!

Raoul M.J.T. van Dort, 7 december 2015

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV