Pech, maar toch een rijker mens!

Het wordt te pas en onpas geroepen: een ongeluk zit in een klein hoekje. Soms schertsend als iemand op ongelukkige wijze ten val komt, maar ook om de dagelijkse realiteit weer te geven waarin mensen op de meest ongelegen momenten ongelukken overkomen en die meer dan eens ernstige gevolgen hebben. Wij zien dat in de dagelijkse praktijk natuurlijk voorbij komen en bestaan daar deels van. Om die reden hebben we onze huisstijl inmiddels daarop aangepast. Een ongeluk wil echter niet altijd zeggen dat er ook basis is voor een schadeclaim. Dat is alleen aan de orde wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval. Een ongeluk kan ook gewoon door stomme pech ontstaan. In dat geval zal het slachtoffer zijn schade zelf moeten dragen en opvangen. Dat klinkt als een nadeel, maar een enkele keer word je daar als slachtoffer toch rijker van, zij het niet in geld. Ik heb u weleens verteld over mijn ‘Tarzansprong’ vanaf 11 meter hoog in zee eind 2014, waarbij ik een rugwervel verbrijzelde. Dat was mijn eigen keuze en dus ook mijn eigen lot. Na een jaar sukkelen werd de verbrijzelde wervel onlangs ontlast door andere wervels vast te zetten, een zogenaamde spondylodese. Die ingreep verliep goed, al werd het herstelproces vertraagd door een infectie. Ik ben nog steeds herstellende maar heb weer eens ervaren hoe het is (naar mijn gevoel: te lang) in een ziekenhuis te liggen en afhankelijk te zijn van de mensen om je heen, die dat overigens met niets dan goede bedoelingen doen. Dan is niets meer vanzelfsprekend of gewoon en waardeer je het weer thuis te komen en te zijn, je dagelijkse dingen te hervatten en weer zelf te kunnen beslissen wat je gaat doen. Dan besef je weer dat ‘het leven’ betrekkelijk en niets vanzelfsprekend is, maar ook dat het altijd nog erger kan en je dus ook geluk hebt gehad! Dat besef en gevoel is niet in geld uit te drukken, maar heeft mij wel tot een rijker mens gemaakt. In mijn dagelijkse werkzaamheden zal ik daar dankbaar gebruik van maken. Dank aan iedereen die mij heeft gesteund, soms opgepept of goed bedoeld vermanend heeft toegesproken wanneer mijn ongeduld om mijn dingen te kunnen doen weer eens opspeelde. Vooral veel dank voor de steun van mijn vrouw Ine.

Raoul M.J.T. van Dort, 6 maart 2016

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV