Zuur: Fout, maar toch geen compensatie!

Dat het recht soms heel krom kan zijn, moesten we onlangs ervaren in een slepende kwestie over foutief medisch handelen door een arts van het ziekenhuis. De arts werd verweten te laat te hebben ingegrepen en ontoereikend onderzoek te hebben verricht toen de patiënt zich met ernstige klachten en op verwijzing van de huisarts bij haar meldde.

Door dit te laat en inadequaat ingrijpen kon zich een ziektebeeld ontwikkelen met ernstige blijvende klachten, waaronder uitvalsklachten. Het ziekenhuis weigerde echter aansprakelijkheid te erkennen waardoor een procedure volgde. De rechtbank oordeelde dat het ziekenhuis inderdaad in de fout was gegaan, maar omdat niet goed kon worden vastgesteld of er volledig herstel zou hebben kunnen plaatsvinden wanneer er geen fout zou zijn gemaakt, paste de rechtbank een soort correctiekorting toe van 30%. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis voor 70% aansprakelijk werd geacht voor de gevolgen van de fout.

Het ziekenhuis ging daartegen in beroep bij het gerechtshof. In die appèlprocedure benoemde het hof een deskundige die (o.a.) twee belangrijke vragen moest beantwoorden, namelijk (1) of er door de arts onzorgvuldig was gehandeld en (2) welke gevolgen die fout voor de gezondheid van onze cliënt met zich had gebracht.

De eerste vraag beantwoordde de deskundige bevestigend. Vervolgens gaf hij echter aan dat (bij gebrek aan wetenschappelijk onderzoek daarover) niet goed vast te stellen was welke gevolgen de fout had gehad. Het hof volgt de deskundige en oordeelt dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor de fout. Omdat de deskundige echter niet kon aangeven tot welke gevolgen de fout heeft geleid, oordeelt het hof dat niet aangetoond is dat er schade is veroorzaakt en wijst een schadeclaim af!

Een onbegrijpelijk oordeel van het hof. De deskundige heeft namelijk niet gezegd dat er geen schade is berokkend, doch heeft alleen geoordeeld dat hij die bij gebrek aan wetenschap niet concreet kan benoemen! Dat had het hof vervolgens moeten doen door die schade te schatten. Nu dit nagelaten is zal cassatie onvermijdelijk zijn. Althans dat is ons advies. In een kwestie die al ruim 14 jaren duurt, is dat niet alleen zuur voor onze cliënt!

Raoul M.J.T. van Dort, 14 juni 2016

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV