Zin in 2017!

Zoals u misschien van mij gewend bent rond het einde van het kalenderjaar, kijk ik dan terug naar het afgelopen jaar en blik ik vooruit op wat ons mogelijk te wachten staat in letselschadeland. Het jaar begon (persoonlijk) met een zware rugoperatie, waarvan de naweeën nog steeds niet geheel zijn weggetrokken. Die was noodzakelijk geworden na een ongelukkige sprong in zee een jaar eerder waarbij pijnlijk duidelijk werd dat de geest jonger denkt dan het lichaam is!

Energie kreeg ik weer volop met de overname van Letsel.nl in Amsterdam, een klein in letselschade gespecialiseerd kantoor met een gemotiveerd team met wie we inmiddels een meer dan goede samenwerking hebben opgebouwd. De overname enerzijds en de constante gezonde flow van nieuwe opdrachten anderzijds, maakt dat we met tevredenheid op dit bijna achter ons liggende jaar kunnen terugkijken.

Met 2017 voor de deur realiseren we ons echter ook dat eerder in gang gezette veranderingen zullen doorzetten. Verzekeraars zuchten en kreunen onder de toenemende schadelast (terecht of niet) hetgeen hun wederom zal aanzetten de schadevergoedingskraan te trachten verder dicht te draaien.

Discussies over aansprakelijkheid en schadevergoeding zullen verder polariseren, dossiers zullen langere looptijden krijgen en de te vergoeden kosten van rechtsbijstand zullen verder onder druk komen te staan. Dat zal sommige belangenbehartigers ertoe brengen eerder het hoofd in de verzekeraarsschoot te leggen in plaats van daartegen in het geweer te komen. Verzekeraars die roepen dat de schadelast onbetaalbaar wordt zijn immers van alle tijden, dat werd einde vorige eeuw al als kapstok gebruikt om te waarschuwen voor ‘Amerikaanse toestanden’! Die kennen we -gelukkig- nog steeds niet in Nederland.

Betrokkenheid en kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand worden derhalve nog belangrijker dan ze al waren. Voor ons betekent dit vooral doorgaan op de reeds in 2003 ingeslagen weg! Vernieuwend, alert op veranderingen en creatief met oplossingen in het belang van onze cliënt. Ik heb zin in 2017!

Raoul M.J.T. van Dort, 5 december 2016

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV