Alle goeds!!

Vorig jaar rond deze tijd had ik de eerste gesprekken over mogelijke overname van het kantoor Letsel.nl in Amsterdam. Thans kan ik u informeren over verdere vernieuwingen. De samenwerking met onze collega’s in Amsterdam verliep voorspoedig, we zijn een hecht team geworden. Er ontstonden nieuwe ideeën over onze positionering, de mogelijkheden onze dienstverlening verder te verbeteren en te profiteren van onderlinge kennis en kunde, elkaar te versterken.

Gezien de samenwerking is het een logische stap dat beide kantoren vanaf 1 januari aanstaande zullen opereren onder de naam Van Dort Letselschade.

Onze werkwijze, communicatie en benadering van cliënten zal blijven zoals zij gewend zijn evenals onze principiële en onafhankelijke positionering ten opzichte van verzekeraars. We zullen daarin een eenduidig beleid voeren. Zo behouden wíj onze identiteit en onze cliënten hun adequate en betrokken rechtsbijstand. En mocht het zijn dat bij een van beide kantoren extra ondersteuning wenselijk is, dan kan daarin eenvoudig onderling worden voorzien, hetgeen de continuïteit ten goede komt.

Wij vinden het belangrijk op begrijpelijke en transparante wijze met onze cliënten te communiceren. Zodat zij begrijpen wat er speelt of staat te gebeuren en vooral waarom. Maar ook andere geïnteresseerden of belangstellenden wijzen we graag de weg in de letselschadepraktijk, zonder poespas, grootspraak of advertenties; gewoon met informatie die ertoe doet, die makkelijk vindbaar en begrijpelijk is. Dat bieden we voortaan op de geheel nieuwe site [letsel.nl](https://letsel.nl) een kennisbank over letselschade, die sinds kort actief is.

Op die site vindt u eenvoudig uw weg in onderwerpen als aansprakelijkheid, smartengeld, medische fouten, eigen schuld of vergoeding van inkomensverlies. Met veel praktische tips en voorbeelden, gebaseerd op de praktijk. Alhoewel het beter is wanneer u ons niet nodig heeft, willen we u wel de beste ondersteuning bieden als het onverhoopt toch anders is.

Zowel offline als online! 2017 belooft een mooi jaar te worden. Ik wens u alle goeds!

Raoul M.J.T. van Dort, 28 december 2016

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV