Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!

U kent dit kinderspelletje vast. Wij deden dat vroeger op de achterbank in de auto als we met oma een toertochtje maakten door Zuid-Limburg. Soms uit verveling, maar vaak omdat het leuk was te zoeken naar iets waarvan je dacht dat de ander dat niet zou zien. Het is vergelijkbaar met wat we doen als we een dossier overnemen van een andere belangenbehartiger en ons verdiepen in wat er in die kwestie speelt of relevant is. Het zijn vaak dossiers met een behoorlijke historie waarvan de cliënt op enig moment besluit over te stappen. Soms is dat een concreet schikkingsvoorstel waarover men een nader advies wenst. Een andere keer is het onvrede, bijvoorbeeld over slechte communicatie met de belangenbehartiger of uit het gevoel niet serieus genomen te worden. Bij de beoordeling van zo’n dossier kun je bepaalde patronen herkennen, dat zijn de gebruikelijke aspecten die je in ieder dossier tegenkomt. Dat is echter niet waar het om gaat. De crux zit erin te achterhalen of de cliënt terecht wil overstappen en of wij in de voortgang van zijn dossier een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dat vergt goed kijken naar hetgeen er is ondernomen of gebeurd, maar ook en vaak nog meer naar hetgeen niet is ondernomen of opgevallen. Het dossier doorspitten, overleggen met de betrokkene, op basis van ervaring met een andere blik het dossier analyseren en soms met enige inventiviteit of creativiteit trachten in oplossingen te denken en daar ook naar toe te werken. Met een frisse blik zien wat anderen niet hebben gezien of waar die anderen niet naar hebben gezocht. Stappen zetten die anderen hebben nagelaten. Dat lijdt soms tot verrassende wendingen en resultaten die in het belang zijn van de cliënt, maar voor ons ook boeiend en uitdagend zijn om te doen. Over de kosten van onze inschakeling maken we heldere afspraken, desgewenst op basis van ‘no cure no pay’. Want ook daarin zien wij een toegevoegde waarde, die veel anderen niet (willen) zien!

Raoul M.J.T. van Dort, 23 april 2017

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV