Een ‘nieuwe’ start

Het was in 1981. Vol goede moed meldde ik me aan de poorten van de KMA in Breda om te starten met de officiersopleiding. Een nieuwe fase in mijn leven was aangebroken. Voortaan was ik militair. De cadet Van Dort stond aan het begin van een glansrijke carriËre. Dat pakte heel anders uit. De ontgroening was steviger dan ooit en ik liep er ernstig knieletsel op. Het was het begin van een lange weg van herstel en medische ingrepen. En van een andere toekomst. Ik schreef me in aan de Maastrichtse universiteit. Na een voorspoedige studie Nederlands Recht ging ik aan de slag als junior op een belastingadvieskantoor in Heerlen. Tegelijkertijd studeerde ik Fiscaal Recht in Tilburg. Gaandeweg groeide het besef dat de nieuwe start geen vrijwillige keuze was geweest. Al deed ik mijn rechtenstudie met veel plezier, het was noodgedwongen. Ik wilde immers officier worden. Het gevoel dat me onrecht was aangedaan, werd steeds sterker. Ik begon daarom aan een procedure tegen het Ministerie van Defensie en kwam uiteindelijk in aanraking met een expertisebureau in Emmen, Bureau Pals. Met een van hun juristen heb ik mijn zaak uiteindelijk geregeld. De afstand Maastricht-Emmen was echter groot.

Snel en persoonlijk contact was daardoor lastig, maar in mijn ogen erg belangrijk
. Zowel voor de jurist als voor de cliÎnt. Als ervarings-deskundige stelde ik Pals voor een vestiging in Maastricht te starten. Dat is geen slechte keuze geweest, ëmijní kantoor groeide en bloeide. Geweldig natuurlijk, maar ook die medaille had haar keerzijde. Door de groei van de praktijk en de verandering in de aard van mijn werkzaamheden, zeker nadat ik vennoot-directeur was geworden, dreigde ëde afstandí naar cliÎnten echter weer toe te nemen. Tijd voor een keuze. Doorgaan in een steeds groter wordende organisatie of kiezen voor het oorspronkelijke, kleinere concept waarbij ook voor mij meer ruimte is voor persoonlijk contact en aandacht. Ik heb gekozen voor het laatste. Per 1 juli maak ik een ënieuwe startí aan Het Bat 8 in Maastricht met Van Dort Letselschade. De praktijk is nieuw, de naam en het concept zijn vertrouwd. Verder in dit blad leest u er meer over.


Raoul M.J.T. van Dort, 1 juni 2003

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV