Lachende verzekeraar

We horen het zo vaak van onze cliënten: de gevoelens van onmacht na een ongeval, die hun meer hinderen dan het ongevalsletsel als zodanig. De zelfstandig ondernemer die meer dan gemotiveerd is zijn werkzaamheden te hervatten, maar daartoe niet in staat is en voor zijn gevoel ‘aan de goden overgeleverd’ is; of de moeder in een gezin die haar kinderen niet meer de zorg en opvang kan bieden dan ze gewend was en afhankelijk is geworden van de hulp van anderen. De onmacht wordt veroorzaakt doordat mensen als gevolg van letsel niet meer (volledig) in staat zijn zélf met concrete stappen of besluiten hun leven te leiden en onder controle te houden. Wanneer het letsel leidt tot financieel nadeel bijvoorbeeld als gevolg van extra kosten of inkomensverlies, ontstaat er bovendien een afhankelijkheid van de aansprakelijke verzekeraar die de schade moet vergoeden. Die afhankelijkheid kan zomaar tot meer onmacht leiden wanneer de verzekeraar weigerachtig is om de schade te vergoeden of mee te denken aan een structurele oplossing om het slachtoffer weer op weg te helpen. Dit laatste komt helaas nog veel voor en bezorgt het slachtoffer dan ongekend veel stress. Die stress belet het slachtoffer (ook) in zijn herstel en zo ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijk kan worden doorbroken als de verzekeraar de vergoedingspoort stijf dicht houdt. Bij kwetsuren die medisch moeilijk of niet te objectiveren zijn, waarbij je ‘aan de buitenkant’ dus eigenlijk niks ziet, speelt dit temeer omdat de getroffene dan vaak ook het gevoel heeft niet te worden geloofd in het bestaan of de ernst van zijn klachten. Die onmacht versterkt de onzekerheid over de toekomst; plannen worden niet meer gemaakt of kunnen niet meer worden gemaakt omdat de financiële middelen ontbreken. Helaas doet dit sommige slachtoffers besluiten genoegen te nemen met een te lage vergoeding omdat ze de stress niet langer kunnen verdragen. Hoezeer we ook trachten onze cliënten hiervoor te behoeden, we kunnen dit niet altijd voorkomen. In dat geval is er één lachende derde: de verzekeraar!

Raoul M.J.T. van Dort, 9 juni 2017

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV