Eigenlijk hetzelfde

Onlangs sprak ik een oud-cliënt van wie ik de schade had afgewikkeld ergens in de jaren negentig. Hij vroeg mij belangstellend of er sedertdien veel was veranderd. Dat is zeker het geval. De overheid heeft de sociale geldkraan ver dicht gedraaid, mensen zijn zich bewuster geworden van hun positie en rechten en claimen eerder een schadevergoeding dan toentertijd en verzekeraars zijn er bepaald niet scheutiger op geworden.

Veranderingen genoeg dus. Maar eigenlijk, zo voegde hij eraan toe, bedoelde hij of de tijd mij ook had veranderd. Terugdenkend aan de tijd dat ik hem bijstond, zal ik zeker zijn veranderd. Behalve uiterlijke veranderingen waaraan niet valt te ontkomen, hebben mijn ervaringen me in de loop der rijker gemaakt. Met daarbij nog enkele persoonlijke letsels in de afgelopen jaren, denk ik dat ik me wellicht nog meer dan voorheen, kan verplaatsen in hetgeen slachtoffers ervaren en belangrijk vinden.

Over de weinig betrokken houding van verzekeraars kan ik me nog steeds oprecht opwinden. Dossierbehandelaars die het nauwelijks boeit wat iemand doormaakt, managers van afdelingen die enkel oog voor de resultaten hebben, experts die als boodschappenjongens geen enkele bevoegdheid meer hebben stappen te zetten terwijl zij wel de slachtoffers bezoeken, het zijn ontwikkelingen die het letselschadeproces in negatieve zin beïnvloeden. En dat terwijl nou juist letselschade persoonlijke verdieping en aandacht vergt van alle betrokken partijen!

Het betreft immers schade aan een mens, een individu dat zich niet laat vangen in een standaard, niet voor wat betreft de aard en ernst van een letsel, maar ook niet aangaande de gevolgen die dat voor betreffende persoon heeft.

Letselschade gaat bepaald om meer dan enkel het optellen of aftrekken van schadeposten. Het vaststellen van de schade moet worden gemeten met de ‘menselijke maat’, die kent geen liniaal of meetlint maar enkel persoonlijke verdieping. Het resultaat kan niet op voorhand worden gecalculeerd en gaat om meer dan een zak met geld. De weg naar het resultaat toe is net zo belangrijk. Mijn oud-cliënt vatte samen: je bent niks veranderd!

Raoul M.J.T. van Dort, 6 oktober 2017

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV