Zoet na zuur

In mijn column van juni vorig jaar (Zuur), informeerde ik u over een zeer onbevredigende uitspraak van het gerechtshof in een slepende kwestie. Het betrof een medische fout waarbij het hof na een deskundigenbericht had geoordeeld dat de arts inderdaad verwijtbaar onzorgvuldig had gehandeld. Daarmee stond de fout vast. Eindelijk zou je zeggen, na veertien jaren discussiëren en procederen. Vervolgens wees het hof de schadeclaim toch af, omdat de deskundige had aangegeven dat hij geen schatting kon geven van de kans op een beter behandelresultaat, indien de fout niet zou zijn gemaakt. Kennelijk vond het hof dat zij deze kans ook niet kon of hoefde te schatten. Dat was niet alleen hoogst onbevredigend en onlogisch, maar naar onze mening ook juridisch onjuist. In overleg met cliënte stelden we cassatie in bij de Hoge Raad, onze hoogste rechter. We betoogden dat het hof c.q. de rechter na het vaststellen van de fout, de kans op een beter resultaat zelf had moeten schatten, ook al had de deskundige dat niet gedaan; dat behoort immers tot de taak van de rechter! Heel recent en dus bijna anderhalf jaar na de uitspraak van het hof, ontvingen we de uitspraak van de Hoge Raad: die stelt ons in het gelijk, het hof had inderdaad die kans moeten schatten. Gerechtigheid bestaat nog! Voor cliënte maar ook voor ons een geweldige opsteker. Maar ook in zijn algemeenheid zal men zich deze uitspraak in de rechtspraktijk nog lang heugen. Het einde is voor cliënte echter nog niet in zicht. De Hoge Raad bepaalt in een kwestie als deze niet zelf die kans op het betere resultaat, maar verwijst de zaak daartoe naar een ander hof dat dit moet vaststellen. Beide partijen mogen daarover dan ook weer hun zegje doen voordat het hof zijn oordeel geeft, hetgeen wederom maanden in beslag zal nemen. Maar wie weet gaat het ziekenhuis nu alsnog overstag en kan tot een schikking worden gekomen. Dat kan in belang van alle partijen zijn. Het zoet van deze overwinning smaakt echter al bijzonder goed.

Raoul M.J.T. van Dort, 3 november 2017

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV