Recht, rechtvaardig?

In mijn dagelijkse praktijk hebben we te maken met tegengestelde belangen en juridische discussie, soms strijd, over wie het (meeste) gelijk aan zijn zijde heeft. Dat wordt ingegeven doordat het slachtoffer strijdt voor zijn recht op schadevergoeding, en de betalende verzekeraar er financieel belang bij heeft die vergoeding zo laag mogelijk te houden. Wanneer je die strijd met open vizier voert, oprecht en met kracht van argumenten en het lukt tot een bevredigend resultaat voor je cliënt te komen, geeft dat veel voldoening. Dat is nog meer het geval wanneer je om dat resultaat te bereiken, naar de rechter moet stappen en dan, vaak na jarenlange strijd, je gelijk haalt. Dat zijn de kersen op de juridische taart! Maar helaas lukt dat niet altijd. In mijn vorige column informeerde ik u over een succesrijk verlopen procedure waarin geprocedeerd was tot aan de Hoge Raad. In ongeveer dezelfde periode als waarin dit gunstige oordeel werd ontvangen, ontvingen we in een ander dossier een helaas negatief uitgevallen oordeel van de Hoge Raad. We procedeerden voor cliënte tegen een advocaat van wie wij van mening waren dat hij haar belangen verwijtbaar onzorgvuldig had behartigd, toen zij als minderjarige ernstig letsel had opgelopen na een verkeersongeval. Cliënte liep daardoor haar recht op adequate vergoeding van haar letselschade mis. De rechtbank en het hof volgden ons niet in onze zienswijze en wezen de claim af. Toch hadden we goede hoop dat de Hoge Raad anders zou oordelen. Bovendien procedeerden we voor cliënte op basis van ‘no cure no pay’, zodat zij financieel geen risico liep. In overleg met cliënte besloten we de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. Die oordeelde helaas echter negatief voor cliënte. Na 7 jaren procederen was dit hoe dan ook een zware tegenvaller, waarbij je als belangenbehartiger jezelf ook de kritische vraag stelt: heb ik het dan zo verkeerd gezien? Volgens het oordeel van de rechter wel, voor mijn gevoel niet; het voelt oprecht onrechtvaardig. Het recht is niet steeds rechtvaardig, zo blijkt.

Raoul M.J.T. van Dort, 3 december 2017

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV