Sprookje

Het is een opmerkelijk fenomeen in de huidige rechtspraktijk: verzekeraars die eenzijdig, dus op eigen verzoek en initiatief een soort bedrijfseconomisch of ander onderzoek arrangeren om op basis daarvan de oprechtheid of omvang van een schadeclaim te kunnen beperken. Dat een verzekeraar een claim toetst, is vanzelfsprekend en daar kan ook geen bezwaar tegen bestaan. Maar het opmerkelijke zit erin dat dergelijke onderzoeken heimelijk plaatsvinden in die zin dat daar niet over wordt gerept. Pas op moment dat de verzekeraar denkt er zijn voordeel mee te kunnen doen, wordt het in de discussie ingebracht.

Afgezien van allerlei privacy-bezwaren die tegen dergelijke praktijken kunnen worden ingebracht, valt op dat die rapporten vaak pas op tafel komen als slachtoffers te kennen hebben gegeven de discussie beu te zijn en naar een afwikkeling toe te willen. Ik verdenk de verzekeraar ervan dat hij erop gokt dat er dan weinig enthousiasme meer zal zijn om verweer te voeren tegen die ‘deskundigen-rapporten’ om zodoende er een voor de verzekeraar gunstige regeling mee door te kunnen drukken. Ik heb daar veel moeite mee.

Niet alleen omdat ik zie wat het doet met slachtoffers, maar vooral omdat hetgeen verzekeraars prediken, namelijk dat het onderzoek naar de omvang van de schade in goed overleg dient plaats te vinden, dus net zo echt of gemeend is als het sprookje van roodkapje.

Toch ben ik geen tegenstander van het zo nodig eenzijdig zetten van stappen om schade van cliënten te kunnen onderbouwen. Dat kan zeker in het belang van het slachtoffer zijn, bijvoorbeeld als de verzekeraar weigerachtig is tot constructief overleg te komen of niet adequaat reageert op voorstellen of verzoeken. Een eenzijdig onderzoek heeft weliswaar minder bewijskracht, doch is daarmee niet irrelevant. Als ik daartoe besluit, ben ik daar transparant over! Bovendien ligt dit ook meer in de bewijspositie van het slachtoffer als eisende partij, dan in die van de verzekeraar om zich te verweren met een heimelijk, zeg maar: over de rug van het slachtoffer, verricht onderzoek. Het klopt dus: sprookjes zijn niet echt!

Raoul M.J.T. van Dort, 7 maart 2018

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV