Voor niks

Onlangs meldde Jan zich bij ons met het verzoek zijn dossier over te nemen van een andere belangenbehartiger, ik noem haar Suzanne. Jan had vier jaar eerder een zware aanrijding gehad en daarbij ernstig letsel opgelopen. Hij was daardoor (onder andere) volledig arbeidsongeschikt geraakt.

Toen ik het dossier overnam had Suzanne Jan geadviseerd in te stemmen met een voorstel ter afwikkeling van zijn dossier, waar Jan echter ernstige twijfels bij had. Niet zozeer over de hoogte van het bedrag, dat kon hij moeilijk beoordelen. De twijfel zat in de wijze waarop het voorstel tot stand was gekomen. De verzekeraar had op enig moment aangedrongen op een afwikkeling en had daartoe een voorstel gedaan. Suzanne had dat voorgelegd aan Jan, met de enkele mededeling dat het een redelijk voorstel was. Jan had allerlei vragen doch die bleven onbeantwoord. Suzanne herhaalde slechts dat het een goed voorstel was en liet Jan verder in het ongewisse.

Er was duidelijk weinig animo om verder te onderhandelen of om Jan duidelijke uitleg te geven. Bestudering van het dossier leerde dat Suzanne eigenlijk op enig moment het ’mes in het varken had laten steken’ en dat het voorstel allerminst redelijk was. Ik zag reële mogelijkheden verder te onderhandelen en tot een veel beter voorstel komen. Ik vroeg me echter af waarom Suzanne zoveel had laten liggen. Miste ze de kennis of het inzicht? Dat vond ik moeilijk voorstelbaar. Het bleek te gaan om de vergoeding van haar kosten.

Indertijd had zij Jan binnengehaald door gratis rechtshulp aan te bieden. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat de nota’s de cliënt niks kosten en worden ingediend bij de verzekeraar. Zolang die betaalt, is er niks aan de hand. Maar in de zaak van Jan was de verzekeraar op enig moment opgehouden met de nota’s te voldoen, terecht of onterecht. Suzanne legde daarop het hoofd in de schoot en viel stil. De aanvankelijk aantrekkelijk ogende ’gratis rechtshulp’ werd aldus voor Jan een barrière bij het verkrijgen van een rechtvaardige schadevergoeding. Het klopt: gratis is voor niks!

Raoul M.J.T. van Dort, 5 april 2018

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV