Nieuwe wijn

Begin van deze eeuw werd voor het eerst een wetsvoorstel ingediend om smartengeld ook toe te kennen aan nabestaanden en naasten van slachtoffers van ernstig letsel of overlijden als gevolg van een ongeval of een medische fout. In ons recht hebben alleen slachtoffers van letselschade (zelf) recht op smartengeld, anderen zijn daarvan uitgesloten. Dat wil dus zeggen dat, anders dan bijvoorbeeld in België, de nabestaanden van een als gevolg van een ongeval overleden kind of ouder, geen aanspraak hebben op smartengeld. Het wetsvoorstel affectieschade, zoals het smartengeld bij overlijden wel wordt genoemd, diende daar verandering in te brengen en compensatie te bieden voor het immense verdriet waar nabestaanden en naasten mee te kampen hebben als een gezinslid ernstig letsel oploopt of overlijdt door toedoen van een ander. Het wetsvoorstel lag ongeveer 10 jaren in de Kamer, tot het in maart 2010 uiteindelijk de stemming in de Eerste Kamer niet haalde. Men was bevreesd voor Amerikaanse toestanden en die vrees was kennelijk groter dan het besef dat het toekennen van smartengeld bij ernstige invaliditeit of overlijden genoegdoening en compensatie kan bieden, ook al zal het nooit in verhouding staan tot het daadwerkelijk veroorzaakte leed. In 2014 werd een nieuwe poging ondernomen met een nieuw wetsvoorstel. De achterliggende gedachte was niet anders dan voorheen, wel leek er binnen het parlement een breder maatschappelijk draagvlak te zijn om het voorstel er nu wel door te krijgen. En dat werd onlangs ook de realiteit. Nadat de Tweede kamer het nieuwe voorstel al had aangenomen ging ook de eerste Kamer overstag. Partners, (stief-)kinderen en (stief-)ouders van een ernstig geïnvalideerde of overledene hebben voortaan (vanaf 2019) recht op een smartengeld van € 12.500 tot maximaal € 20.000,-. Het uiteindelijke bedrag hangt af van de relatie tot het slachtoffer en of het om ernstig letsel gaat of om een overlijden. Voor de naasten en nabestaanden is dit een goede ontwikkeling; eindelijk ook erkenning voor hún leed. Al geeft het wel de indruk van ’nieuwe wijn in oude zakken’.

Raoul M.J.T. van Dort, 17 mei 2018

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV