Krakkemikkig vehikel

Zoals u wellicht weet heb ik als gevolg van een uit de hand gelopen ontgroening in 1981 op de KMA te Breda (de opleiding tot officier in het leger), ernstig knieletsel opgelopen waardoor ik die opleiding niet heb kunnen afmaken en een switch heb gemaakt naar iets anders: de rechtenstudie. Tijdens die studie attendeerde Gerard Mols (ook columnist in dit blad) mij erop dat mij iets was overkomen waar ik niet om had gevraagd en actie op moest ondernemen. Alhoewel ik daar op dat moment niet echt mee bezig was, nam ik zijn advies ter harte en startte een zaak tegen Defensie. Maar eigenlijk wist ik van toeten noch blazen. Nog minder had ik verwachtingen van het uiteindelijk te bereiken resultaat. Kon ik een schadevergoeding verwachten en zo ja van welke omvang? Ik werd geconfronteerd met een starre instantie die zich vooral kenmerkte door ontkenning van iedere betrokkenheid en er alles aan deed onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Alhoewel Defensie had gehoopt dat ik me zou laten ontmoedigen door hun strategie, gebeurde het tegendeel: er ontbrandde een gevoel van rechtvaardigheid en motivatie om me vooral niet door Defensie van de wijs te laten brengen, maar mijn doel om gerechtigheid te realiseren. Dat is -na zeven jaren strijd- uiteindelijk gelukt en heeft me meer gebracht dan alleen een schadevergoeding: ik heb kennis gemaakt met de wereld van de letselschadepraktijk, waar ik niet meer uit ben weg gegaan. In mijn eigen ervaring herken ik soms de frustratie en motivatie van defensiemedewerkers die strijden om erkenning voor de gevolgen van PTSS of het werken met chroom6. Van de moeder die door de gevolgen van een kop staart botsing niet meer in staat is haar gezin te verzorgen of van de broer die door de gevolgen van een medische fout niet meer zijn zus kan opvangen die lijdt aan anorexia. Ernstig letsel verandert hoe dan ook je leven én dat van je gezin of familie. Een schadevergoeding biedt daarin genoegdoening en financiële ondersteuning, maar blijft daarin toch een krakkemikkig vehikel: de toegebrachte ellende verandert helaas niet!

Raoul M.J.T. van Dort, 3 december 2018

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV